декември 4, 2023

Великотърновци на опашката по заплати, възнагражденията им с 262 лв. под средните за страната!

0

По данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново” средните заплати в региона ни са с 262 лв. под тези за страната. За последното тримесечие възнаграждението във Великотърновско е било 912 лв. срещу 1171 лв.- за страната. Най-добре платени са софиянци, които могат да се похвалят със средни заплати от 1582 лв. Габровчани, Русенци, Пазарджиклии, Ловчанлии и много други също взимат повече от населението на нашата област, категорични са статистиците. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение за последното тримесечие намаляват с 0.8% спрямо края на септември 2018 г., и са 68000. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.0 и 15.3%. Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2018 г. не се е променил в сравнение с края на декември 2017 година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 0.6 хиляди и „Транспорт, складиране и пощи”- с 0.3 хиляди, а най-голямо увеличение – в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – със 17.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 22.7%. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в частния сектор са работили 68.1% от всички наети в област Велико Търново. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 260 лева и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 220 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – 569 лева и „Професионални дейности и научни изследвания” – 595 лева.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *