Кметът Даниел Панов: Община Велико Търново е финансово стабилна

0

Община Велико Търново затвърждава финансовата си стабилност през 2018 година, потвърди с факти и цифри кметът Даниел Панов по време на последното заседание на Общинския съвет от 28.03.2019 г. Близо 19,9 милиона лева са приходните постъпления, събрани от дирекция „Местни данъци и такси“. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци, където е отчетено 104 % изпълнение спрямо началния план, от данъка върху недвижимите имоти – 97 % изпълнение, както и от данъка върху превозните средства – 102 % изпълнение. 128% спрямо прогнозата е събираемостта на туристическия данък. Приходите от недобори са в размер на повече от 2,9 милиона лева.

С 93 500 лева намаляват просрочените задължения за година, сочи още отчетът на Бюджет 2018, който бе обект на обсъждане и бе гласуван с почти пълно мнозинство по време на сесията.

Даниел Панов представи и справка за инвестираните по секторни политики средства от местните приходи, с които са обслужвани текущите разходи. Над 4,1 милиона лева са осигурени за сферата на образованието – детски градини, ясли, училища, повече от 1,6 милиона лева за социални услуги, пенсионерски клубове и Домашен социален патронаж. 11,4 милиона лева са вложени в благоустройство – осветление, озеленяване и поддържане на улична мрежа, паркове, ВиК, чистота, издръжка на Общинския приют за бездомни кучета, а 2,2 милиона лева – в сферата на културата и туризма.

„Тези цифри и факти подчертават основните приоритети, заложени в Бюджет 2018 – образование, инфраструктура и благоустройство, социална политика, култура и туризъм. Те са отразени и от капиталовите разходи, представени в отчета на инвестиционната програма“, коментира Даниел Панов.

Кметът отчете, че през 2018 година са управлявани 11 проекта, разработени от общината и получили финансиране по европейските програми. Тяхната стойност е за над 30,4 милиона лева, от които безвъзмездната финансова помощ е за повече 29,4 милиона лева, а собственият ресурс е 941 000 лв. Подготвени са нови проектни предложения за последващи важни инвестиции, които ще започнат своята реализация през 2019 г. Безвъзмездната финансова помощ е за над 20,8 милиона лева. В това число влизат: Интегриран градски транспорт; Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище; Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. „Никола Пиколо“; Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, завърши Панов.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *