декември 5, 2023

Позиция на „Кроношпан България“: Нека политическата кампания не е за сметка на доказани инвеститори !

0

Ръководството на „Кроношпан България“ приема с недоумение информациите, че действащи политически лица възнамеряват да стартират кампанията си от Велико Търново и на гърба на най-големият чуждестранен инвеститор в региона, маскирано зад инициативи на местни екологични сдружения.

Като сериозна и най-вече социално ангажирана компания, „Кроношпан България“ възразява срещу опитите да бъде въвлечена в политически кампании и интриги, които биха създали  ненужно  напрежение сред населението и заетите в едно  от най-динамично  развиващите се предприятия в региона.

От компанията поясняват, че в момента тече тестовият  период на електростатичния филтър за мокра очистка на газовете, който предстои да бъде въведен в експлоатация.

Тогава ръководството на дружеството възнамерява да демонстрира възможностите на модерната екологична инсталация пред представителите на средствата за масово осведомяване и местни общественици.

Предприятието в кв „Чолаковци“ е наследник на бившия завод „Димитър Благоев“, впоследствие „Дървообработване ВТ“, построено през 1966, а по-късно закупено от „Кроношпан България“ЕООД.

Поради моралното и техническо остаряване на наличното оборудване периодично са извършвани различни строително монтажни дейности, свързани с преустройството, реконструкцията, модернизацията на съществуващото оборудване.

Към момента на площадката е изградено производствено хале, където е монтирана новата линия за производство на плочи от дървесни частици ПДЧ, което е в тестов период.

„Кроношпан България“ разполага с комплексно разрешително с рег№570-НО/2018, издадено с решение на Изпълнителния директор на ИАОС.

При издаването му са взети в предвид становищата на РИОСВ-Велико Търново и Община Велико Търново.

Комплексното разрешително е индивидуален административен акт, предоставящ  разрешение за експлоатация на определена инсталация или дадена част от нея при определени условия. Комплексното разрешително съдържа условия, касаещи проблеми свързани с емисиите във въздуха, заустване  на отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, замърсяване на подземните води, предотвратяване на аварии и замърсяване на почвата.

В разрешителното се изисква всяка инсталация да работи съгласно най-добрите налични техники  за съответния отрасъл, приети в ЕС

За да се избегнат каквито и да е опити за внушения и манипулации сред населението на Велико Търново и региона, от „Кроношпан“ вече заявиха готовност да закупят  за своя сметка пункт за мониторинг на фини прахови частици, които ще бъде монтиран в кв.“Чолаковци“.

Очаква се инвестициите на „Кроношпан“ в екологични инсталации и съоръжения да надхвърлят 40 млн.лева.

410 млн.лева са вложени до момента в производствената база на „Кроношпан“ във Велико Търново, което прави компанията не само най-големият чуждестранен инвеститор в региона, но и сред най-крупните в страната. Дружеството разполага със сертификат за инвестиция клас А.

До момента компанията е изпълнила на 90% инвестиционната си програма по отношение на предприятието във Велико Търново.

Само през последната година са разкрити над 100 нови работни места, а възнагражденията са с 30% над средната заплата за страната. Реализацията на проекта в пълния му обем ще доведе до разкриването на  200 нови работни места във Велико Търново, а чрез  български доставчици, по договори за добив на дървесина, ремонтни дейности, подръжка, транспорт и логистика, ще бъде осигурена заетост на близо 5000 икономически активни граждани.

От ръководството на „Кроношпан България“ продължават да вярват, че държавниците ще  продължат да провежда политика, която ще  мотивира инвеститорите,  избрали да развиват производства в България, даващи добавена стойност на икономиката.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *