декември 7, 2023

Великотърновските мъже се женят средно на 32 г., а жените – на 28 г.

0

 

За последната година броят на сключените бракове в област Велико Търново намалява. Регистрираните юридически бракове са  с 56 по-малко от предходната година и са само 807.70 на сто от тях се случват в градовете, докато в селата от региона има едва 241 женитби.

Това сочат актуални данни на Териториалното статистическо бюро „Север“. От всички регистрирани бракове 70 % са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 241 брака.През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.9 години. За 84.1 % от жените и 83.6% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.Броят на разводите през 2018 г. е 338 и е с 18 повече от 2017 година. От всички прекратени бракове 74.9% се отнасят за населението в градовете.За 7.7% от жените и 11.5% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2018 г., разводът не е бил първи. През 2018 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст. В област Велико Търново са регистрирани 1 909 родени деца, като от тях 1 901 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 186 деца, или с 8.9%.Данните за 2018 г. показват че 58.1% от живородените са с майка на възраст от 25 до 34 години, като средната възраст на жената при раждане на дете е 28.7 години. През последните години средната възраст  при раждане постепенно нараства, като се забелязва положителна тенденция, изразяваща се  в намаляването на ранната раждаемост в областта.През 2018 г. броят на децата, родени от майки под 25 години, е 515 и спрямо 2017 г. намалява с 62.

Намаление се регистрира и при децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 69 през 2017 г. на 56 през 2018 година. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в област Велико Търново през 2018 г. е 66.7% или от всеки три живородени деца две са извънбрачни. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.През 2018 г. в област Велико Търново броят на умрелите е 4 142 души и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 131 души.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *