септември 28, 2022

Курсантите от начална военна подготовка в НВУ положиха клетва

 Завършилите курса по начална военна подготовка в НВУ „В. Левски“ във Велико Търново положиха военна клетва. В продължения на четири седмици те придобиваха знания и умения по военна подготовка и действия, свързани с отбраната и защитата на населението. Освен това те  преминаха занятия по строева, физическа, тактическа, военноинженерна и огнева подготовка, по ядрена, химическа и биологична защита, по спасително-евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи, действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.
Първенец на курса е редник Иван Ветов, който  бе награден от зам.-началника на Университета полковник Евгени Пенчев с книгата „Пагони в изпълнителната власт”. Автор на изданието е доц. д-р Марко Златев, преподавател по военна история в НВУ.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.