Почти 200 000 лв. от санкции събра РИОСВ в болярския град

0

 

16 акта за административни нарушения, по които са издадени наказателни постановления на обща стойност 20 000 лв. са съставили от началото на годината от РИОСВ в болярския град. Основната част са свързани с управление на отпадъците – неводене на задължителна отчетност, нерегламентирано изгаряне и нерегламентирани дейности с отпадъци.

Наложени са 7 текущи и еднократни санкции в размер на 1 574,36 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“. Общо събраните суми за шестмесечието на тази година по наложени санкции, включително от предходни периоди, са 194 088 лв. От получената сума 155 271 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Габрово  – 111 254 лв., Дряново – 21 916 лв., Велико Търново – 11 110 лв. и Свищов – 9 609 лв. Тези средства трябва да използват за дейности, свързани с опазване на околната среда в общините.

За периода са извършени 485 проверки на 463 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 146 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново е преустановено изтичане на отпадъчни води с пяна от дере в река Янтра в чертите на Велико Търново и замърсяване на речното легло на река Еленска от земеделски стопанин. Въз основа на дадени предписания кметове са предприели мерки и са почистили 17 нерегламентирани замърсявания в заливаемата зона на реките Белица, Росица, Стара река, Янтра и Синкавица. Изпълнени са или са в процес на изпълнение предписания за почистване на замърсените терени в землищата на селата Джулюница, Градница, Вишовград, Михалци, Копчелиите, Ресен, Буйновци, Балван, Горски Долен Тръмбеш и на градовете Лясковец, Дебелец, Горна Оряховица, Велико Търново, Елена.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *