Отхвърлиха иска на Петко Стрелеца за 1 милион срещу държавата

0

 

Светослава Иванова

 

Намерението на Петко Петков от Лясковец да осъди държавата за 1 млн. лв. бяха осуетени от Великотърновския Окръжен съд. Магистратите са отхвърлили иска му срещу Прокуратурата поради недопустимост, а определението може да се обжалва следващата седмица във Великотърновския апелативен съд.

Петко Стрелеца, осъден до живот за убийството на командоса Емил Шарков пред 2014 г., подаде искова молба срещу всички възможни институции – Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет, Европейския съюз и Европейската комисия. Мотивите за огромната сума, която иска убиецът от Лясковец, че бил станал жертва на незаконни действия на прокуратурата и полиция, че е бил преследван като най-големия престъпник и терорист, че се е чувствал заплашен, че ще го вкарат насилствено и престъпно в лудницата,поради което ищецът бил принуден да стои постоянно вкъщи през целия период на процеса от почти 4 години, т.е. му е бил наложен незаконен домашен арест – незаконно лишаване от свобода. Петков твърди, че бил подложен на психически тормоз, на жестоко, нечовешко и унизително отношение, което уронвало човешкото му достойнство и го принуждавало да върши и да приема действия против волята си, които пораждали у него чувство на страх, незащитеност и малоценност, от което тотално загубил вяра в българската прокуратура и полиция.Недоволството на Стрелеца срещу Висшия съдебен съвет е обосновано с това, че „назначава прокурорите при стриктно съблюдаване на нравствените и професионални качества, което задължение, произтичащо от закона, той не е изпълнил”.

Петко Стрелец е обиден и на Европейската комисия и Европейския съюз за това, че не са издали мотивирано становище, след като многократно били сезирани с жалби от негова страна. Ищецът претендира обезщетение за претърпени от него нематериални щети за времето от 01.08.2010 г. до 14.03.2014 г., през който период Прокуратурата и МВР са искали, без наложена принудителна медицинска мярка от съд, да настанят ищеца за принудително лечение в психиатрична болница, от което той е претърпял вреди в размер на 1000 000 лв., ведно със законната компенсаторна лихва от датата на предявяване на исковата молба, ведно с мораторната лихва за забавяне от първата дата на увреждането 01.08.2010 г. в размер на 964 860 лв. до окончателното изплащане на сумите. Всички ответници по делото са дали становище за недопустимост на иска на Петко Петков. Съдът е прекратил производството по делото. Петко Стрелеца може да обжалва пред Великотърновския апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *