декември 7, 2023

Представиха процедура за управление на отпадъците по ОПОС

0

Светослава Иванова

Процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОП „Околна среда“ беше представена в Областния информационен център във Велико Търново. В срещата участваха експерти и специалисти по екология от общинските администрации в региона, представители на обществени и неправителствени организации и заинтересовани страни.

Участниците бяха запознати с Насоките за кандидатстване по процедурата, финансовите параметри, допустимите бенефициенти, допустимите дейности, както и условията за тяхното изпълнение.
По процедурата могат да кандидатстват общини и общински предприятия, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел.
Дейностите, които се финансират по процедурата са свързани с третиране единствено и само на битови отпадъци и се отнасят до предотвратяване на тяхното образуване или подготовка за повторната им употреба и рециклиране.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 9 779 150 лв. Максималният размер на средствата, които може да бъде предоставени за реализиране на един одобрен проект е до 391 166 лв.
Процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ беше отворена за кандидатстване на 24 юни т. г., а крайният срок за подаване на проектните предложения изтича на 26 август 2019 г.
Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца, което включва само времето за неговото физическо изпълнение.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *