септември 28, 2022

Зам.областният управител инж.Детелина Борисова: Внушенията на Божанков са манипулативни и неверни!

Моите доходи  и тези на останалите членове от моето семейство са коректно декларирани и с платени данъци, заяви зам.областният  управител инж.Детелина Борисова по повод твърдения на народния представител Явор Божанков, че имотното й състояние се е променило в периода, когато е кмет на Община Стражица.
За мен не отива на един народен представител да отправя в публичното пространство твърдения и внушения, които не кореспондират с фактите,  категорична е инж. Борисова.
От 1991 г. и до избирането ми за кмет на Община Стражица, а и след това, съм работила на различни позиции и съм получавала съответни доходи, коректно декларирани и обложени с данъци. Освен това, съпругът ми, с когото живея от 1991 г., е регистриран като земеделски производител, чрез която своя стопанска дейност  реализира доходи, които също са надлежно декларирани и обложени с данъци. Наясно съм, като публична личност дължим на гражданите прозрачност, но никога не съм намирала за необходимост  да обременявам обществото с допълнителни обяснения кога и какво имущество сме придобивали в семейството и моите близки. Разбира се, винаги имам готовност, ако такова искане бъде отправено към мен от съответните държавни органи, да изпълня задълженията си да предоставя необходимата информация, се казва още в позицията на инж.Борисова
Държа обаче изрично да заявя, че по въпроса за извършените строителни работи по време на мандата ми като кмет на Община Стражица, в съответствие с действащото законодателство са били оформяни необходимите строителни книжа за съответните обекти, а изпълнението на тези работи е било контролирано от овластените за това лица.
Държа да внеса и нужното разяснение  за сключения по време на мандата ми като кмет на Община Стражица договор с мобилен оператор, който се  интерпретира некоректно от народния представител. Твърдението, че „са закупени 700 броя SIM карти“ е невярно. Доколкото помня условията на този договор, цената на предоставяната с него услуга включваше и ползването на високоскоростен интернет за нуждите на цялата общинска администрация, включително и от кметствата в 22-те населени места на територията на Общината, както и от структурите на 7-те социални услуги, предоставяни от Общината. Методиката, по която мобилният оператор начислява дължимото плащане срещу ползването на доставката за интернет свързаност, е установена като изчисление на определен брой SIM карти и съответната месечна такса за същите. Така че, твърдението, че са закупени 700 броя SIM карти за ползване, не съответства на действително предадените и ползвани SIM карти за мобилни телефонни апарати по този договор.
Въпросите и внушенията на народния представител имат за цел единствено да обработват нагласите на гражданите в навечерието на местните избори.
Подобно поведение мога да определя единствено като крайно неетична проява от един народен представител.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.