декември 7, 2023

Започва санирането на нови три многофамилни жилищни сгради в Горна Оряховица

0

В нов етап влезе проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица“. След като на 14 май Община Горна Оряховица сключи договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, проектът премина в следващата си фаза. На 23 август бе сключен договор за инженеринг между Общината и изпълнителите. Първата стъпка от възложения договор е фазата „Проектиране”. Проектът е с наименование BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Горна Оряховица”. Срокът на изпълнението му е 30 месеца.

Дейностите, които са включени по проекта са: организация и управление на проекта; инженеринг; оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите; упражняване на строителен надзор; одит.От проекта ще се възползват три блока на улиците – „Росица“ №2,4,6,8 ; „Камчия“№4,6,8 ; „Генерал Скобелев“ №6,8 с общо 62 апартамента.

Ремонтните дейности по проекта ще включват:

-топлоизолиране на подова конструкция, външни стени и покрив

-подмяна на дограма и други прозрачни ограждащи елементи

-подмяна на осветителни тела в общите части

-изграждане на мълниезащитна инсталация

-подмяна на улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки около комини, била и улами

-освежаване на стълбищните клетки

-осигуряване на достъпна среда до входовете на сградите

Очакваните резултати в следствие на ремонтните дейности ще включват – по-чиста околна среда, по-добър градски облик, повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор.

След приключване на проекта се очаква 62 домакинства да имат по-ниско енергопотребление, с което ще се намалят емисиите на парниковите газове в атмосферата. Подобряването на жилищната инфраструктура и жизнената среда са други положителни аспекти за живущите.

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *