септември 28, 2022

Председателят на ОбС – Павликени Ваня Антонова: „Дуалното образование дава самочувствие на младежите за намиране на работа и осигурява спокойствие за бизнеса”

Председателят на Общински съвет – Павликени, Ваня Антонова присъства на откриването на учебната година в СУ „Св.Климент Охридски“ и стана съпричастна с радостта и вълнението на първокласниците, които за първи път прекрачиха прага на своето училище. Тя поздрави директорката на училището и учителите от колектива, като им пожела да са здрави, за да бъдат пътеводители и вдъхновители  на своите ученици. Антонова сподели, че образованието е едно от най-големите ценности в нейното семейство , не само защото майка й е била учителка, а защото образованието е основата за професионалното и личностно развитие.

dav

През изминалия мандат в Общинския съвет в Павликени трябваше да бъдат приети за пръв път няколко нови наредби, свързани с разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование. Преди гласуването на всички местни нормативни документи, Антонова ги обсъди с учители, директори и с представители на синдикални организации, с родители и служители в общинска администрация. Бяха чути и изслушани всички страни в този процес, преди да се предложи окончателния вид на всяка наредба. Новото, което донесе този закон –дуалното образование, г-жа Антонова подкрепи не само като председател на Общински съвет-Павликени, но и като изпълнителен директор на местно шивашко предприятие. Този вид образование дава възможност на всеки млад човек да се яви  със самочувствие и увереност на трудовия пазар, а на местния бизнес спокойствие за бъдещето му развитие, посочва тя.

За Антонова повишаването на родителския капацитет е много важен ,затова почти всяка учебна година тя подкрепя осигуряването на Наръчник за родители „Добре дошли в 1 клас“. Първият учебен ден в първи клас е началото на нов период в живота на детето. Стъпвайки в училище, детето преживява качествени промени в емоционално, социално и психологическо отношение. Преживяванията и емоциите му са също толкова важни, както и това до колко успешно се справя с учебния материал. Затова на родителите им трябват умения да  подкрепят неотлъчно децата си , за да растат щастливи и уверени във своите възможности. Трябва да  възпитават у тях вяра, уважение, достойнство и смелост, за да посрещат решително както предизвикателствата, така и трудностите в учението, посочва Антонова.

Детските градини също намериха разрешение на своите местни проблеми през  изминалия мандат на Общинския съвет  чрез приемането на Наредбата за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в градините на територията на община Павликени.

По инициатива на учителите от общинските училища и на ПК по образование , култура и духовни ценности се прие нов „Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени“.

Антонова лично е подпомагала много често всички детски градини и училища в изработването на костюми за празничните им концерти. Тя подкрепи инициативата на Марияна Добрева – председател на комисията по образование, култура и духовни дейности,  да подбере и състави диск с материали „ Агресията в детската градина”, защото превенцията на явлението трябва да започне от най-ранна възраст.  Антонова подпомогна и отпечатването на Наръчника за родители:  „Добре дошли в детската градина, родители!“,защото трябва да се  подкрепят и родителите в развитие на техните компетентности. Дискът и наръчниците ще бъдат предоставени на  директорките във всички детски градини на територията на община Павликени.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.