Инж. Детелина Борисова, кандидат за кмет на община Стражица, издигната от ПП ГЕРБ: Опонентите ни в тази кампания боравят с манипулации и лъжи!

, – Инж. Борисова, как преценявате предизборната кампания до момента?

– Предизборната кампания е едно поле, което дава възможност на всички кандидати в предстоящите местни избори да покажат своите качества, своите програми за управление и не на последно място, да отстояват приоритетите си, свързани с разрешаване на проблемите към настоящия момент. Аз и екипът, с който се изправяме пред избирателите и жителите на община Стражица, споделяме своите приоритети, свързани с конкретните проблеми във всяко населено място.  Изправям се пред всички с поставени ясни ангажименти, с които да продължим съвременното развитие на общината.

В хода на кампанията и пряката среща с жителите по населени места дискутираме точките по управленската ни програма. Радвам се, че получавам и нови идеи за разрешаването на наболелите казуси. Отчитаме факта, че много трудно достигат нашите послания до всеки един жител в общината, защото опонентите ни боравят с методи като лъжи, манипулации, с цел изкривяване на истината. В общественото пространство се опитват да внушат на избирателите невъзможност нашият екип да управлява. Тук мога смело да кажа, че в управленския мандат, в които управлявахме община Стражица,  европейските инвестиции са много по-големи, реализираните проекти са редица, които са видими за всички жители.  Важно е да се отбележи, че работихме съвестно и в полза на гражданите. Днес, преди изтичането на този управленски мандат, сме свидетели, че „градоначалникът“ ни е клиент на прокуратурата. Това само по себе си говори.

– Кои са най-големите проблеми на Стражица, които не търпят отлагане?

– Основните проблеми в града и населените места могат да се групират в няколко посоки. Това са проблеми, свързани с рушащия се общински сграден фонд –  детските ни градини. Друга група проблеми са свързани с подобряване на сметопочистването, поддържането на зелените площи, тротоари, осветление в населените ни места. Приоритетна група проблеми са лошото качество на питейна вода, липсата на канализации, лоша улична инфраструктура,която на места е в критично състояние. Важна група проблеми, както на малките общини, така и в национален план, е привличане на инвестиции, които да осигурят работна ръка в града и в големите населени места, а чрез тези инвестиции ще успеем да задържим десетки млади семейства в нашата община.  Проблемите са много, затова смятам, че е нужен експертен човешки ресурс, който да ги решава. Общинска администрация има този ресурс и капацитет, доказан не от днес и вчера. От личен опит знам, че за да има успех една кауза, тя трябва да обединява хората и всеки един от нас да даде част от себе си.

– Кои са Вашите приоритети в управлението?

– Работеща и ефективна общинска администрация. Стражица е доказала, че има хора,  които са добри експерти в своите области. Когато се върнем в годините назад, ще видим, че работещите управленски екипи са оставили своя труд в полза на сегашното общество. За да бъде едно управление успешно, е нужно да се изгради тясно сътрудничество между администрацията, гражданите и бизнеса. Това може да стане чрез създаване на  електронно управление на предоставящите се услуги от общинската администрация. В малките населени места ще предоставя възможност на жителите да изразят своето становище по назначаване на  кметските наместници, защото това ще са хората, ангажирани тясно с проблемите им. От срещите ми с хората в общината се наложи идеята за създаване на местни обществени съвети, които регулярно да обобщават текущите и значими проблеми. Тези съвети ще бъде основа при вземане на управленческите решения.

Нашият град е родното място на световно известния разказвач на детски приказки Ангел Каралийчев. На негово име е кръстено средното ни училище и едната ни детска градина. Тези сгради имат нужда от саниране и подобряване на материалната база, за да се превърнат в съвременни образователни бази. Стражица има добър потенциал да бъде място, което да привлича хора чрез културен туризъм. За целта е нужно да положим усилия за възстановяването на Градската картина галерия. Още в предходния мандат имаме разписан проект за възстановяването на тази прекрасна сграда.  Друг ангажимент, който си поставяме, е превръщането на Спортната зала в мултифункционално съоръжение, в което да се провеждат освен спортни мероприятия и културно-масови събития, свързани с общинския културен календар.  Тези задачи са от обществено значение, но не трябва да пренебрегнем и прекрасната възможност, която държавата предоставя относно саниране на многофамилните жилища.

– Според Вас, има ли честен дебат с опонентите Ви в предизборната кампания?

– Тук бих искала да отбележа, че през последните четири години сега управляващият кмет не успя да се възползва от възможността да привлече инвестиции от еврофондовете, с цел подобряване на условията и качеството на живот. Като основна причина за това се изтъкваше,  че ПП ГЕРБ му пречи.  Един управленски екип има за основна цел удовлетворяване на обществените изисквания и потребности, а не преследване на лични интереси и каузи. Ззатова мога да кажа, че няма честен дебат. За мен честният и открит дебат с обществото е защитаване на обществените интереси. Не приемам за честна кампания, в която се използват методи като манипулацията.

– Защо се кандидатирахте за кмет на община Стражица?

Убедена съм, че трябва да се кандидатирам за кмет на Стражица. Заедно с екипа ми и експертите от общинската администрация, можем да вдигнем авторитета и престижа на града. Всеки ден съм сред гражданите. Мотивират ме техните виждания за промяна и развитие на града и населените места. Да те изберат  е едно огромно предизвикателство, което съчетава голяма отговорност за поетите ангажименти. Трябва да спечелиш доверието на хората. Чувствам се подготвена за позицията и готова да работя заедно с жителите на общината!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!