ВТУ домакинства кръгла маса по проблемите на социалната сфера

 

Във Великотърновския университет се проведе кръгла маса на тема „Подготовка и реализация на специалистите в социалната сфера – традиции и предизвикателства”.
Форумът отбеляза 25-годишнината на специалност „Социална педагогика”, а събитието е в рамките на честванията по случай 35 години от създаването на Педагогическия факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Събитието откриха проф. д.п.н. Венка Кутева, декан на Педагогическия факултет, проф. д.н. Пенчо Пенчев, декан на Стопанския факултет, както и доц. д-р Милена Бръчкова, декан на Философския факултет.
Множеството професионални роли и задължения, които изпълнява социалният педагог /социалният работник, поставя високи изисквания към неговата професионална компетентност/. Професионалната компетентност се нарежда сред актуалните проблеми на съвременните научни изследвания. Интересът към нея е провокиран от обстоятелството, че тя непрекъснато променя своите същностни и съдържателни характеристики съобразно обществената конюнктура. Нейните измерения се влияят и определят от конкретното време и конкретната среда.
Спецификата на професионалните дейности в социалната практика е наложили определени изисквания към специалистите, които упражняват множество длъжности и професии.


В България към настоящия момент все още не са разработени стандарти и критерии, които да регулират обхвата на професионалните задължения, както и изискванията към професионализма на специалиста съобразно с изпълняваната от него длъжност.
Специални гости на кръглата маса бяха проф. д-р Любомира Попова, областен управител на Област Велико Търново; г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Велико Търново, г-жа Боряна Кирилова, директор на дирекция „Социално подпомагане“, Г. Оряховица; г-жа Мариета Гъркова, представител на дирекция „Социално подпомагане“, Велико Търново; специалисти в социалните услуги; преподаватели и студенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!