ВТУ с тържествено събрание по случай Деня на народните будители

 

На 31 октомври 2019 г., 11, 00 ч., в аулата на Университета ще се проведе тържествено събрание по случай Деня на народните будители. Честването ще започне с приветствие по случай Деня на народните будители от ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Удостоверения за присъдени от Академичния съвет почетни звания и отличия ще получат изявени преподаватели, които тази година навършиха възраст за пенсия и се оттеглят от активна преподавателска дейност. Почетното звание „Емеритус професор на ВТУ (Professor emeritus)“ Академичният съвет присъди на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров, на проф. д.ф.н. Пенка Стоянова Бурова, на проф. д-р Иванка Иванова Дончева и на проф. д-р Людмила Константинова Костова за техния значим принос в учебната и научната дейност  и заслугите им към развитието и укрепването на Великотърновския университет.

Почетен златен медал е присъден на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров за дългогодишна и ползотворна дейност като преподавател и учен с доказан принос в развитието на модерната българистична лингвистика, като ръководител на различни нива на административни звена  на Великотърновския университет и с изключителен принос за издигане и утвърждаване авторитета на Великотърновския университет, както и във връзка с неговото пенсиониране от 1 юни 2019 година.

Почетен сребърен медал на ВТУ получават проф. д-р Иванка Иванова Дончева и доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова във връзка с тяхното пенсиониране и за цялостна преподавателска, научноизследователска и административна работа.

С почетното звание „Почетен преподавател на Филологическия факултет“ е удостоена доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова за съществен принос в популяризирането, издигането и утвърждаването на името на Филологическия факултет при ВТУ.

На тържественото събрание ректорът проф. д-р Христо Бонджолов  ще връчи грамотите Maxima cum laude на повишените в научна степен и академична длъжност преподаватели в периода 1.10.2018 г. – 1.10.2019 г. :

научна степен „доктор на науките“ –  1; образователна и научна степен „доктор“ –  80; професори –  8; доценти – 14.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!