Яслите и детските градини в община Велико Търново ще са с дневни такси

 

 

Вместо месечна, родителите в община Велико Търново ще заплащат дневна такса за детска градина и ясла, ако предложението на местната  администрация бъде одобрено от Общинския съвет.

За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка  – от 2 до 4 годишна възраст,  в детските градини дневната такса ще е в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден.

За децата в подготвителна група в детските градини  дневната такса ще в размер на 1,20 лв. за всеки присъствен ден.

За децата, завършили подготвителна група в детските градини и придобили удостоверение за задължително предучилищно образование, за периода от 01.06. до 01.09., се заплаща дневна такса в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден.

Не се заплаща такса за дете, с родител или настойник с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност; както и за дете с тежко хронично заболяване и медицинска експертиза.

Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: дете, на което единият или и двамата родители са починали; дете, на което и двамата родители са студенти редовна форма на обучение; дете с неизвестен баща; второто дете, когато две деца от едно семейство посещават една или различни детски градини и/или детски ясли в Общината; първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават една или различни детски градини и/или детски ясли в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер от таксата.

При отсъствие на дете няма да се заплаща дневна такса за времето, през което ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът предварително е уведомил директора на детската градина или детската ясла.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!