6,5 млн. лв. чака търновското кметство от такса битови отпадъци, а от данък върху превозните средства – 4,23 млн. лв.

 

540 000 лв. са постъпили за десетте месеца на годината в общинската хазна на старата столица от наем на нежилищни обекти. От наем на жилища приходите са 320 000 лв., а от ползване на общински терени и временни съоръжения – 170 000 лв. От наем на земеделски земи в бюджета са постъпили 350 000 лв. Общо от управлението на недвижими имоти приходите са за 1, 380 млн. лв.

До момента през годината са проведени 15 тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени и поставяне на преместваеми съоръжения. За нежилищни имоти пък до сега са проведени 18 търга и конкурса, и са сключени 26 договора за отдаване под наем. Издадени са седем кметски заповеди за прекратяване на наемните правоотношения, а принудително са отнети пет общински жилища. От продажби на общинно имущество и учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти приходите са 745 000 лв. Общо собствените приходи на общината за 2019 г. от управление и разпореждане с общинско имущество възлизат на 2,125 млн. лв.

От таксуване на неправомерно заета открита площ са събрани приходи в размер на 8 200 лв.

Очакваните приходи от такса битови отпадъци 6,5 млн. лв., от данък върху превозните средства 4,23 млн. лв., а 300 000 лв. е окачваният доход от патентен данък, като обектите по него намаляват. От данък върху таксиметровия превоз се очакват 200 000 лв. Очакваните постъпления от туристически данък са 190 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!