ВТУ домакинства международна конференция за конфликтите

 

Международна научна конференция на тема „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“ се провежда във ВТУ.  Домакин на научната проява е Юридическият факултет, а съорганизатори са още Стопанският, Историческият и Философският факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието се осъществява с подкрепата на проект на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите – членки на Европейския съюз“.
Доц. д-р Янка Тянкова, заместник-ректор по административно-правни дейности и преподавател в Юридическия факултет, откри събитието и представи гостите, сред които бяха проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет; проф. д.и.н. Милко Палангурски, заместник-ректор по научната дейност; проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията; гости от чужбина, от български университети, от държавни институции, както и студенти.
„Уважаеми колеги, радвам се, че имам възможността да се включа в тази престижна конференция. Благодаря на доц. Тянкова за организацията и реализацията на това сериозно начинание, в което участват половината от факултетите на университета. Темата на научната проява е актуална и много интересна. Конфликтите са неща, с които се сблъскваме ежедневно, и то погледнато от различни аспекти. Но е важно да разгледаме и начините за разрешаването им. Позволявам си да ви кажа един от начините, който аз се опитвам да използвам от практиката си като ректор. Опитвам се да водя диалог, да разговарям и да търся начин за разрешаването на проблема. Винаги опитвам с добро, но за съжаление невинаги се получава. В един конфликт е важно да търсим допирните точки, открито да се дискутират проблемите и да видим нещата, които ни обединяват. Пожелавам успех на конференцията и се надявам да намерите по-добрия начин за решаване на конфликти!“, каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.
В конференцията участие са заявили 45 души: преподаватели и докторанти, както и представители на практиката – магистрати, адвокати, учени, медиатори и изследователи на темите, посветени на конфликта и средствата за разрешаването му. Доклади ще изнесат участници от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски”, АС при БТПП, ВСУ „Черноризец Храбър“, Университет за национално и световно стопанство, УниБИТ, ПУ „Паисий Хилендарски“, а също представители от Университета във Вилнюс, Районния съд – Пловдив, Районния съд – Благоевград, Регионалния исторически музей – Велико Търново, Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян.
Конференцията се провежда като дейност от двугодишен проект на университета, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Научният форум е продължение на проведената миналогодишна конференция по изпълнение на проекта и се утвърждава като престижен форум по проблемите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове и конфликти в юридически, исторически, икономически и психологически аспект.

снимка: пресцентър ВТУ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!