НУ „Цани Гинчев“ домакинства национален форум за приобщаващо образование

0

 

 

Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Лясковец бе домакин на двудневен национален форум за приобщаващото образование. Събитието се проведе в читалище „Напредък-1870” и на него присъстваха над 80 души – представители на училищната общност и неправителствени организации, университетски преподаватели от четири български висши училища и студенти. Форумът бе част от дейностите по Национална програма на МОН „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

Бяха представени резултати от представително проучване, проведено сред учениците от VII клас, които показват, че високото равнище на благополучие на учениците намалява риска от отпадане от училище, бягства от час, неоснователни отсъствия. То издига бариери пред склонността към агресивни прояви и тормоз, намалява равнището на стрес, тревожност и рисковете за психичното здраве на учениците и спомага за по-пълноценната интеграция на „различните“ деца.

Беше коментирана и темата как ЗАЕДНО с родителите да се подкрепя всяко дете, така че то да реализира потенциала си. Участниците във форума бяха разделени на групи и трябваше да отговорят на няколко въпроса – какво искаме да чувстват и да правят нашите деца, какво искаме да могат нашите ученици, как искаме да се отнасят нашите деца един с друг и към какво искаме да се стремят. Представена беше реализираната в училището програма „СТИЛ“ (Социални техники и изкуства на личността) – българска авторска програма за социални и личностни умения за ученици от V до XII клас. Ангелина Джурова – родител на ученик в лясковското начално училище сподели как е станала най-верният съюзник на училищния екип и защо, а именно – детето ѝ се прибира спокойно и разбрано, учениците постигат високи резултати в обучението и участват в различни и интересни извънкласни дейности. Доц. д-р Милена Илиева от Департамента за повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора обясни колко е важно хората да не се вглъбяват толкова много в работата си и да оставят време за себе си, за да могат да запазят усмивките си. Милена Илиева – директор на 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“ запозна присъстващите с важната роля, която има началното училище за благополучието на учениците и как в него те се чувстват спокойни да разгърнат целия си потенциал, да покажат своите способности.

Форумът продължи с две панелни дискусии – за нуждата от ефективна комуникация с родители и за това как изглежда мечтаното училище. Панелисти бяха Борислава Петрова – родител, Даниела Бърнева – учител, доц. д-р Милена Илиева и д-р Катерина Златкова – университетски преподаватели. Изводите са следните: ефективна комуникация с родителите ще има, когато училището е с отворени врати и когато родителят бъде приобщен към училищната общност, а доброто взаимодействие между учителите и родителите ще повиши благополучието на учениците в училище. Мечтаното училище е боядисано в светли тонове, учи се до обяд, а в следобедните часове се предлагат различни и интересни извънкласни занимания.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *