За първи път българска НПО е част от Оценителното тяло в списъка на нематериално културно наследство и в списъка на елементи, нуждаещи се от спешна защита

 

Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ, с централен офис в град Велико Търново, е избрана акредитирана неправителствена организация към Оценителното тяло в списъка на нематериалното културно наследство и в списъка на елементи, нуждаещи се от спешна защита. Изборите за създаването на орган за оценка се провели по време на Четиринадесетата сесия на Комитета – ЮНЕСКО, която се състояла от 7 до 14 декември в Богота, Колумбия.
Ролята на Асоциацията е да оценява номинациите и предложенията на всички постъпили искания за включване на елементи в листата за международна помощ.


Президентът на ЕАФФ – г-н Калоян Николов допълва: „За първи път българска неправителствена организация има честта експертно да подпомага чрез добри практики опазването на нематериалното културно наследството в контекста на съществуващите международни документи при изпълнение на насоките на Конвенцията от 2003г. към ЮНЕСКО“.
Органът за оценка се състои от дванадесет членове, назначени от Комитета: шестима експерти, квалифицирани в различни области на нематериалното културно наследство, представители на държави-страни, които не са членове на Комитета и шест акредитирани неправителствени организации, като се взема предвид географското представителство и различните области на нематериалното културно наследство. Продължителността на мандата на Асоциацията е от 2020 до 2023г.


Председател на Международната комисия на експертите по нематериално културно наследство към ЕАФФ в Оценителното тяло е чл.кор. проф. Мила Сантова. Тя е и ръководител на Експертния съвет при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ – БАН).
По време на Четиринадесетата сесия на Комитета, Калоян Николов е преизбран за член на форума за нематериално културно наследство на НПО към Управителния комитет от региона на Източна Европа (изборна група II).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!