Областният управител проф. д-р Любомира Попова ще председателства Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

????????????????????????????????????

 

Областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова ще председателства Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за първото шестмесечие на 2020 г. За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново. Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и в Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г., беше избрана д-р Ивелина Гецова – кмет на община Ляковец, а на мястото на кмета на община Бяла Димитър Славов бе избран кметът на община Сливо поле – Валентин Атанасов. Решението беше взето на последното за тази година заседание на съвета, което се проведе в Разград. То беше свикано и се откри от Гюнай Хюсмен – Председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Разград и Русе, заместник областни управители на областите Габрово и Силистра, представител на Областна администрация Велико Търново, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Управляващите органи на Оперативните програми. Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в Министерството на труда и социалната политика представи презентации на тема „Социалната и солидарна икономика в България – правна уредба” и „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.”. Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за 2020 г. Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!