В Елена правят обществено обсъждане за спасяване и възраждане на емблематично училище

0
Община Елена  организира обществено обсъждане  на проект с работно заглавие „От Възраждането към бъдещето на Елена с вяра, просвещение и развитие“. Обсъжддането ще се състои на 10 януари 2020 г. (петък), от 17.30 часа, в зала 101 в сградата на Общината.
В основата на проекта – предмет на обсъждането, е училището-паметник „Иларион Макариополски“ в град Елена, също и дейностите, които ще бъдат осъществявани в сградата след нейната реставрация и реконструкция.
В тази връзка консултанти по проекта от „Провида“ ООД София проведоха през миналата година обстойно проучване чрез работни срещи и интервюта сред граждани на общината, местния бизнес и туризъм, с представители на институции за идеи и предложения относно развитието на различни по вид дейности с насоченост към културата и туризма в града.
От всички споделени в хода на проучването мнения и предложения, консултантите са формулирали проектни идеи, които отговарят на целите и условията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – основен източник за финансиране на проектното предложение.
Предвижда се проектът да включва създаване и развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти чрез реставрация, консервация, опазване и популяризиране на недвижими културни ценности с категория „Национално значение“, а именно: Даскалоливницата, Часовниковата кула и училището-паметник „Иларион Макариополски“, за което Община Елена подаде документи в Министерството на културата с искане да бъде обявено за историческа недвижима културна ценност с национално значение.
Общественото обсъждане на 10 януари с участието на консултантския екип, в който е и социалният антрополог доц.д-р Харалан Александров, ще се фокусира върху сградата на училището-паметник и дейностите, които ще се развиват в нея, за да се предприемат следващите стъпки по проектното предложение.
Община Елена кани на общественото обсъждане участниците в проучването, граждани и заинтересовани страни, за да намери необходимата подкрепа проектът за спасяване и възраждане на емблематичното за нашия град училище-паметник.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *