Община Павликени планира бюджет в размер 18 977 243 лв. за 2020г.

 

Планираният бюджет на Община Павликени за 2020 г. е в размер на 18 977 243 лв. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане в края на миналата година.

Проектът на „Бюджет 2020” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2020 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

Съпоставката с миналогодишния бюджет показва, че държавните субсидии за общината са увеличени с 1 392 543 лв., или 10,47 %. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 560 на 610 лв. и увеличените разходни стандарти във функция „Образование”.

Средствата за зимно поддържане са 168 500 лв. и спрямо 2019 г. са увеличени с 24 000 лв. или 16,61 % Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена с 75 100 лв. или 10,2 %.

Запазват се успешните местни програми „Ин витро“ и програмите за местни и граждански инициативи.

За издръжка на детските заведения са планирани 215 000 лв., за издръжка на ученическите столове – 102 400 лв.

Запазва се размерът на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2019 г.

При съставянето на капиталовата програма за 2020 г. са включени всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината. Предвидените инвестиции са в размер на 1 201 435 лв.

И през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране. Очакваните разходи за обекти, изпълнявани със средства от европейски програми са 8 027 726 лв.

„Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2020 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Павликени“, каза по време на обсъждането кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Той посочи, че с финансовия план за 2020 г. се поставят отговорни, но реално изпълними цели.

„Имаме растеж, който е в полза на всички павликенчани. Целта ни е този растеж да доведе до благополучие и сигурност за жителите на нашата община“, каза още градоначалникът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!