нд. февр. 23rd, 2020

Правят томбола за данъците в Елена. Кметът пръв си плати налозите

На 20.01.2020 г. стартира плащането на местните данъци и такси в община Елена. Според сроковете, определени в Закона за местните данъци и такси, плащането става на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Предплатилите до 30 април за цялата 2020 година данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства ползват отстъпка в размер на 5%. Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса и чрез ПОС терминал в сградата на община Елена, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на Изи Пей и чрез пощенски запис.
Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев отново бе първият данъкоплатец за 2020 година.
Тази година община Елена организира томбола, за да стимулира хората да се възползват от възможността за плащане на данъците с 5 % отстъпка, както и редовните данъкоплатци за минали години. Ще бъдат раздадени 18 предметни награди, като разпределението ще става чрез жребий, на база утвърден от кмета на общината Статут за стимулиране на редовните данъкоплатци към община Елена.
Условия за участие и провеждане на томболата
1. Право на участие имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30.04.2020 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и/или данък върху моторните превозни средства за 2020 г. и нямат просрочени задължения към община Елена от минали години за местни данъци и такси.
2. За участие в томболата лицата попълват талон с номер и дата на квитанцията за платените задължения и телефонен номер за връзка. За лицата, платили данъците в стая 121 в сградата на общината, талоните се получават на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.
3. За платилите чрез Изи Пей и Български пощи желаещите да участват, попълват и изпращат на e-mail:mdt@elena.bg талон, който може да бъде изтеглен от сайта на община Елена от следния линк. Попълнените по интернет талони ще бъдат поставени в кутията за томболата.
4. Печелившите талони ще се изтеглят на 15.05.2020 г. в община Елена
от комисия, в присъствието на нотариус.
5. Община Елена осигурява следните награди:
• Кафемашина – 1 бр.
• Сокоизстисквачка – 2 бр.
• Чопър/мини резачка – 3 бр.
• Тостер – 3 бр.
• Миксер – 3 бр.
• Пасатор – 3 бр.
• Ютия – 3 бр.
6. Крайният срок за получаване на наградите от данъкоплатците е 30.06.2020 г., като представят лично печелившата квитанция за платения данък.
7. Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.
8. В томболата не могат да участват служители на отдел „Местни приходи“ при община Елена.
Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефони: 06151 6384; 0879101446.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *