Съдебни дела по време на извънредното положение – само в редки изключения

До 13 април няма да се образуват нови, няма да се връчват призовки и книжа, а достъпът до съдилищата е почти напълно ограничен

Сериозно ограничение на достъпа до съдилищата в цялата страна до 13 април въведе на извънредно заседание вчера Съдийската колегия. Решението е заради обявеното извънредно положение в България заради коронавируса и след среща главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, който е обяснил сериозността на ситуацията.

До 13 април ще се гледат по изключение:

Наказателни дела по следните текстове от Наказателно-процесуалния кодекс: чл. 64, 65, 66, 67, 69, 70, 270, разпити пред съдия на обвиняеми и свидетели, чл. 427, процесуални действия по чл. 146, 158, 161, 164 и 165. Ще се гледат и делата по раздел Втори от Закона за здравето, искания по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, за признаване на съдебни актове за налагане на съдебни актове и мерки, искания по Указа за борба с дребното хулиганство, дела по чл 355 НК, дела, образувани по искания по ЗСРС.

Граждански и търговски дела: за упражняване на родителски права само за привременни мерки, заповед за незабавна защита от домашно насилие, нейното изменение или отхвърляне, дела за теглене от детски влог, обезпечения по висящ и бъдещ иск и за обезпечаване на доказателства.

Административни дела: по чл. 60 и чл. 166 АПК, чл. 75 и чл. 157 ДОПК, по чл. 72 от Закона за МВР, а също така и на допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

До 13 април се преустановява връчването на призовки, съдебни книжа и съобщения, а уведомяването на страните по делата, които ще се разглеждат, ще се извършва по телефона или по електронен път.

Всички останали дела трябва да се отсрочат за след 13 април, но до началото на съдебната ваканция, която започва на 15 юли.

Ако извънредното положение бъде продължено, Съдийската колегия ще се произнесе допълнително.

До 13 април няма да се образуват дела, с изключение на посочените по-горе, а подаването на всякакви документи ще става по пощата или по електронен път. Справки по дела ще се правят само по телефона или по имейла. Свидетелства за съдимост също ще се издават само електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

Всеки председател на съд трябва да създаде организация за обезпечаване на работата на съдилищата, като да изготви график на делата и на съдиите, служителите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, които ще дежурят. Всеки съд в страната трябва да публикува на сайта си информация за организацията, която е въвел по повод извънредното положение.

Ръководителите трябва да организират административните услуги на принципа на едно гише, което да е максимално близо до входа и непрекъснато да бъде дезинфекцирано.

Същото важи и за съдебните зали – всеки председател трябва да определи само една такава, която да се използва, да е близо до входа и да бъдат предприети всички мерки за ограничение на инфекцията.

Всякакъв достъп до съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други се забранява, освен ако не са призовани за конкретните дела-изключения.

На всички останали магистрати и служители се забранява достъпът до сградите. През това време те трябва да изпишат делата, обявени за решаване.

Изготвените актове се предават като се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. А председателите трябва да отбелязват в справки свършената от съдиите работа – като брой написани акта.

„Това не е неочаквана ваканция, а мерки, които сме длъжни да предприемем. Работата продължава, но дистанционно“, заключи председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Малко по-късно  снощи  от Върховния касационен съд съобщиха, че отлагат всички дела, насрочени в открито съдебно заседание за периода от 16 март до 13 април. Страните ще бъдат допълнително уведомени за новите дати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!