ВТУ осигури над 2000 електронни курса за студенти. Проф. Пламен Павлов ще изнесе онлайн лекция

На 25 март 2020 г. от 11:00 ч. проф. д-р Пламен Павлов, преподавател в Историческия факултет на Великотърновския университет, ще изнесе онлайн лекция на тема „Владетелките на Средновековна България“. Лекцията  е насочена към ученици, студенти, а и към всички с интерес към историята и ще бъде излъчена на живо във фейсбук страницата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съобщават от висшето училище.

В условията на извънредна ситуация Великотърновският университет осигури качествено обучение с над 2 000 електронни курса за редовни и задочни студенти (бакалаври и магистри)

На фона на разпространението на коронавирус в България до голяма степен и висшето образование вече работи в условията на извънредна ситуация. Великотърновският университет се оказа напълно подготвен да предложи на своите студенти режим на дистанционно обучение, което е в унисон със съвременните изисквания за компетентности и придобиване на нови знания.

Със заповед на Ректора във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 16 март 2020 г. учебният процес премина в дистанционна форма и е базиран на собствената ни информационна система „Е-преподавател”, а достъпът на студентите до учебните ресурси се осъществява чрез изградената система „Е-студент”.

Нашата информационна система „Е-преподавател” от няколко години е интегрирана като съставна част от общоуниверситетската информационна система. Основната ѝ цел е да осигури електронни форми и ресурси в редовното и задочното обучение на студентите, посочват от ВТУ. Тя предлага възможности за публикуване и дизайн на електронен учебен курс от преподавателя, който може да проектира задължителните елементи: учебни ресурси (в различен медиен формат) и учебни дейности (задания). Всички тези учебни ресурси и задания достигат до студентите, които след изпълнението им изпращат за проверка и оценка своите задачи в различни електронни формати.

Нашите преподаватели от 2018 г. ползват приложенията на Microsoft Office 365 (Outlook, OneDrive, Forms, Sway, Teams и др.). В резултат на настъпилите извънредни събития учебният процес на редовните и задочните студенти през летния семестър на 2019/2020 вече е обезпечен с достъп до електронно учебно съдържание (текстови файлове, презентации, аудио и видео лекции) и възможности за интерактивно взаимодействие (задания, дискусионни форуми, онлайн лекции във виртуални учебни зали). Всички наши студенти също имат достъп до Office 365, сочи съобщението от вуза.

Към 20 март 2020 г. в системата „Е-преподавател” има създадени 2 143 учебни курса, в които са публикувани общо 6 988 учебни ресурса (учебни материали). В интервала от 16 до 20 март активността на студентите стремглаво нарасна – има 55 605 посещения на учебните курсове, средно по 10 000 на ден.

Във всеки курс учебното съдържание се оформя в раздели по дати (според учебния график на занятията) и преподавателят може да отчете своите часове в системата за отчет на преподавателската натовареност (подсистемите са интегрирани). Ръководството на университета има възможност да оказва текущ контрол (какъвто има и при присъственото обучение), което е основание за високото качество на обучение, макар и в дистанционен режим.

Великотърновският университет поддържа подходяща среда за провеждане на дистанционно обучение и има изграден квалифициран кадрови потенциал, както и техническо осигуряване, за да създаде оптимални условия на своите преподаватели и студенти съответно да предадат и да получат качествено образование. В същото време това е моделът, който може да опази здравето и живота на преподаватели, студенти и персонал в тези трудни за всички нас условия на извънредни мерки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!