За първи път във Великотърновския университет се проведоха онлайн защити на дипломни работи

0

За първи път във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се организира провеждането на онлайн защити на дипломни работи. Процедурата се приложи спрямо специализанти към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКСП), които успешно презентираха резултатите от своите едногодишни професионално-педагогически изследвания, свързани с придобиването на III ПКС.

В съответствие с решение на Съвета на Департамента и в изпълнение на заповед на ректора № РД-10-445/13.04.2020 г., на 25.04.2020 г. и на 26.04 2020 г., две изпитни комисии проведоха защити на дипломни работи на специализанти, обучаеми по едногодишни програми за професионално-педагогическа специализация към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Защитите на дипломните работи се реализираха чрез видиоконферентна връзка при използване на MTSeams за създаване на виртуална класна (учебна) стая в съответствие с чл. 9, т. 3 от Правилник за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Решение на АС на ВТУ, протокол № 6/13.04.2020 г. т.3.1.).

Защитите на дипломните работи, осъществени на 25.04.2020 г., са финалния етап в обучението на специализанти от програмите: „Иновации в училищното образование“ и „Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото, човекът и природата“. Специализантите са учители от гр. Мадан, гр. Девин и с. Върбина, област Смолян.

Онлайн защитите се реализираха пред комисия в състав: проф. дн Антония Кръстева; проф. д-р Стела Дерменджиева и гл. ас. д-р Мариела Тодорова. Като гост на защитите присъства директорът на ДЕПОКСП – доц. д-р Петя Събева.

На 26.04.2020 г. защитиха резултатите от своите дипломантски изследвания специализанти, обучавани по програмите: „Ефективно управление на образователните институции“; „Иновации в училищното образование“ и „Съвременни технологии за подготовка и възпитание на децата в предучилищен етап“. Специализантите са директори на образователни институции (детски градини и училища в гр. Горна Оряховица, гр. Стара Загора, гр. Павликени, с. Врачеш, обл. Ботевград), учители в основни училища (гр. Велико Търново и гр. Нова Загора) и детски

Онлайн защитите се реализираха пред комисия в състав: проф. д-р Радослав Радев; проф. дн Антония Кръстева; проф. д-р Даринка Гълъбова; гл. ас. д-р Лидия Колева и гост – доц. д-р Петя Събева, директорът на ДЕПОКСП.

През тези две дати се постави началото на нова съвременна форма на оценяване във Великотърновски университет. С помощта на видиоконферентната връзка (осъществена със съдействието на Център за дистанционно обучение), се осигури и сподели виртуално пространство за успешна съвместна работа от страна на специализанти, комисия, научни ръководители,
рецензенти и колеги, при защитите на дипломните работи.

Силни адмирации за преодолените трудности, за професионалните компетентности на участниците, за споделения опит на специализантите, за признатите благодарности, за изживените емоции, за всичко онова което ни прави достойни представители на Великотърновски университет

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *