Средното поречие на р. Негованка вече е защитена местност

 

 

Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявена защитена местност „Средно поречие на река Негованка“, в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново. За това информира в социалните мрежи кметът на Ново село Христо Христов.

 

Новата защитена местност е с обща площ от 521,865 дка, заведена под номер 599 в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Целта е да се опази  характерния карстов ландшафт, крайречните гори и групите вековни дървета по поречието на река Негованка, както и находищата на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел (Ciconia nigra), обикновен мишелов (Buteo buteo), бухал (Bubo bubo), гарван гробар (Corvus corax), видра (Lutra lutra), европейска дива котка (Felis silvestris) и др. Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в Министерството на околната среда и водите от кметство Ново село и Туристическо дружество „Академик – ВТУ“.

На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *