Закрити са 14 нерегламентирани селски сметища

0

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, отчетоха изпълнение на предписанията до общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш за закриване на 14 нерегламетирани селски сметища на тяхна територия. Експлоатацията на сметищата е преустановена. В населените места е осигурена действаща система за сметосъбиране и сметоизвозване, като отпадъците се депонират на съответните регионални депа в Санадиново и Бяла.

Необходимо е кметовете на общините и кметовете на кметства да осъществяват поддръжка и следексплоатационни грижи за терените на бившите селски сметища, да контролират и наблюдават параметрите на околната среда.

В края на миналата година, трите общини получиха предписания от РИОСВ за предприемане на действия по закриване, възстановяване на терена (почистване) и извършване на техническа рекултивация (запръстяване) на всички селски сметища на тяхна територията. Срокът е до 30.09.2020 г., като поетапно ще се извършват проверки за изпълнение на изискването.

Останалите 11 общини са със закрити селски сметища.

Закритите селски сметища са в землищата на селата Морава, Совата, Ореш, Козловец, Драгомирово, Горна Студена, Александрово, Алеково и Деляновци в община Свищов, Полски Сеновец в община Полски Тръмбеш и Горна Липница, Мусина, Михалци и Долна Липница в община  Павликени.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *