Нова наредба за прилежащите площи ще има община Велико Търново

 

 

Нова наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащите площи към сградите ще има община Велико Търново. Тя се отнася за сградите в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица. Това ще става със заявление, което се внася в кметството от председателя на УС или от управителя на етажната собственост. Ако съответната сграда е с повече от един вход определянето на площта може да стане след общо събрание на всички входове и вземане на решение за избор на прилежащата площ или след представяне на отделни решения на съответните общи събрания. В 14 дневен срок от внасянето на заявлението кметът издава заповед, придружена с копие от кадастралната карта, с която се определят границите и предназначението на площта.

Определената площ се маркира по подходящ начин и може да се използва за благоустрояване, озеленяване и почистване, паркиране на автомобили и собственици, игра на деца. Поддържането включва грижа за растителността, почистване от отпадъци, сняг, ледени висулки, грижа за тротоарите и настилките, наблюдение на площадките за игра и сигнализиране на компетентните органи при евентуално посегателство.

Прилежащите площи не могат да се използват за търговска и производствена дейност, поставяне на гаражи, ремонт на автомобили, складиране на отпадъци, отглеждане на животни.

За контрола и санкциите ще отговарят специални служители, които ще се определят със заповед от кмета. За извършени нарушения по новата наредба ще се налагат глоби – за физически лица в размер от 20 до 100 лв., а за юридически – от 150 до 350 лв.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!