Студент от Гана защити докторантура във ВТУ

0

Един от многобройните чуждестранни докторанти, студентът от Република Гана Мохаммед Санка, успешно защити своята докторантура във Великотърновския университет.

Той завършва Юридическия институт на Белгородския държавен национален изследователски университет, Руска федерация. По време на следването си, три месеца заедно със свои колеги, Мохамед Санка изучава правните закони по съвместната магистърска програма на руски език в рамките на договора за сътрудничество между Белгородския и Великотърновския университети.

Мохаммед Санка използва предоставената възможност за студентски обмен и започва да работи по докторската си програма по международно право във Великотърновския университет. Негов научен ръководител е проф. д-р Благой Видин, а темата на докторантурата му е „Институтът на защита на колективните права в международното право“. Предмет на изследването са множество международни конвенции, международни обичаи, национални законодателства, документи на международни организации, а също така и съдебна практика, засягаща защитата на колективните права. Тази тема е една от спорните и нелеки в теорията и практиката на международното право, но въпреки това дисертационният труд има научни и научноприложими резултати.


Мохаммед Санка осъществи една от мечтите си – стана юрист и получи образователната и научна степен „доктор“ по Международно право и международни отношения. Той ще продължи да следва своята академична и може би дипломатическа кариера, но винаги ще си спомня с умиление дните, прекарани във Великотърновския университет и в красивото Велико Търново.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *