Областният управител свика извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

????????????????????????????????????

Областният управител проф. д-р Любомира Попова свика извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД, Велико Търново. Повод за свикването му бе приемането на препоръчителен размер на годишната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 г., която представлява 35% от всички вноски. Останалите 65% са разпределени между десетте общини от областта като размерът е в зависимост от броя на гласовете им в Общото събрание.

????????????????????????????????????

Всички присъстващи членове гласуваха за предложението от 27 хиляди лева. Средствата от бюджета се предвижда да покрият годишните разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на Асоциацията по Закона за водите.
На заседанието беше обсъдено предложението на министъра на околната среда и водите да бъде събрана и обобщена информация за проектната готовност относно задълженията, произтичащи от Директивата за пречистване на отпадъчни води от населените места за агломерациите с от 2 000 до 10 000 еквивалент жители в обособената територия. Същата ще бъде съгласувана с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и предоставена на МОСВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!