Община Елена осигурява подкрепа на нуждаещи се по механизма „Лична помощ“

Близо 60 са потребителите в община Елена, включени в механизма „Лична помощ“ по Закона за личната помощ, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. Толкова са и асистентите, с които общината в качеството си на доставчик, сключи трудови договори и тристранни споразумения, съобразно определения месечен брой часове в издадените направления от Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена. Освен в града, социалната услуга се предоставя и в селата Дрента, Каменари, Константин, Майско, Руховци, Раювци, Марян и Буйновци.
От 1 август в механизма „Лична помощ“ са включени още трима ползватели, в това число и единственото засега дете с асистент неговата майка. Асистенти на лицата в неравностойно положение са техни близки или роднини, или посочени от ползвателите лица. Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, също и работещи пенсионери, стига да не са поставени под запрещение и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Няма доходен критерий за назначаването на асистентите.
Подаването на документи за включване в механизма продължава. В Закона за личната помощ са посочени групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат ползватели.
• хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност
Документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ в Елена по настоящ адрес на човека с увреждане. С направлението за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от дирекцията, кандидатите за включване в механизма подават лично или чрез упълномощено от тях лице заявление-декларация /по образец/ в община Елена. В заявлението пълнолетните и децата над 16 години изрично дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!