ноември 27, 2022

Община Лясковец започна реконструкция на открита спортна площадка

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

От началото на месец август 2020 година в община Лясковец започна изпълнението на строително-ремонтните работи по реконструкция на открита спортна площадка, разположена в рамките на Спортния комплекс и стадиона на град Лясковец. Проектът „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан през месец май 2019 година между Държавен фонд „Земеделие” и Община Лясковец, като проектът е на обща стойност 117 348 лева с включен ДДС. Проектът има за цел да подобри и модернизира спортната инфраструктура на територията на Община Лясковец, което ще допринесе за подобряване на условията за спортна и физическа активност на жителите и гостите на града. С осъществяването на проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец” ще бъде повишено качеството на живот и ще се осигури достъп на обществеността до спортно игрище, предлагащо подходящи условия за развитие на различни видове спорт.

Предвидените строителни работи включват частично коригиране и отнемане на съществуваща кортова настилка, подравняване и трамбоване, демонтаж на съществуващата телена ограда и изграждане на нова ограда около игрището и зад трибуните, полагане на нова спортна настилка „изкуствена трева“, монтаж на футболни врати 300/200, доставка и монтаж на стоманена входна врата и направа на хоризонтална маркировка на площадка с перли.

Изпълнител на строително-ремонтните работи е фирма „Интер Строй Груп“, като срокът за изпълнение е 70 календарни дни. Строителният надзор се осъществява от „Евро Инвест Консулт“, а проектант на обекта е ЕТ „Арх Про – Лъчезар Лалев“. Очаква се реконструкцията да приключи в края на октомври 2020 година, когато ще е възможно ползването на обновената площадка.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *