Три жилищни сгради в Горна Оряховица са енергийно обновени с европейски средства

0

В Областен информационен център – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Горна Оряховица, като договорът с МРРБ е сключен на 14 май 2019 г., със срок на изпълнение 30 месеца.

Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от заместник-кмета на Община Горна Оряховица Николай Георгиев и ръководителят на проекта инж. Ивайло Обрешков. Те уточниха, че в рамките на проекта са санирани и енергийно обновени три обекта – жилищни сгради на ул. „Росица“ с общо 32 апартамента, на улица „Камчия“ с 24 апартамента и на ул. „Ген. Скобелев“ с шест апартамента. С реализираните дейности са топлоизолирани подови конструкции, външни стени и покриви, подменена е дограма и други ограждащи елементи, подменени са осветителни тела в общите части, изградена е мълниезащитна инсталация, сменени са улуци, водосточни тръби и ламаринени обшивки около комини, освежени са стълбищните клетки, осигурена е достъпна среда чрез мобилни устройства за изкачване по стълби и придвижване на инвалидни колички.

Общата стойност на проекта е 1 724 239 лв., от които 1 465 603 лева (85 %) са средства осигурени от Европейския съюз чрез ЕФРР, а 258 635 лева (15%) е национално съфинансиране от републиканския бюджет. В стойността са включени организация и управление на проекта, инженеринг, оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществени изисквания към строежите,  одобрение на проектите и издаване на разрешения за строеж, упражняване на строителен надзор и одит.

С изпълнените специфични и обща цел на проекта е постигната промяна в градски облик, подобрена жилищната инфраструктура, повишена е енергийната ефективност на трите сгради, с достигне на клас „С“, подобрена е жизнената среда на 62 домакинства, които преминават в в по-горен клас на енергопотребление, осигурена е по-чиста околна среда и намалени емисиите на парникови газове в атмосферата.

 

 

 

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *