На обновена градска среда ще се радват жителите на ул. „Патриарх Евтимий“ в град Свищов

При широк обществен интерес премина срещата с жителите на ул. „Патриарх Евтимий“ в град Свищов с кмета на града и екипа на проект проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“. Проектът е част от включените резервни обекти в Инвестиционната програма на общината и се реализира по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
На срещата кмета на общината г-н Генчо Генчев и екипа за управление на проекта представиха пред присъстващите заложените дейности, предвидените зони за интервенция и очакваните резултати от изпълнението на проекта.
По проекта ще бъдат извършени следните видове строително монтажни работи: рехабилитация на бордюри и тротоарни настилки; подмяна на алейните и пешеходни настилки; обособяване на кътове за отдих; подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, и др.; изграждане на детски площадки; създаване на условия за активен отдих;
реконструкция на зелени площи и създаване на нови зелени площи; монтиране на улично лед осветление и други дейности.
В последвалата дискусия гражданите изразиха своето мнение, направиха редица конструктивни предложения и отправиха конкретни въпроси, които ще бъдат разгледани и обсъдени. Тези, които са в компетенцията и правомощията на общината ще бъдат разгледани и при възможност – решени.
Проектното предложение за реконструкция и ремонт на ул. „Патриарх Евтимий“ е на стойност 500 000,00 лева и предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда, като обхваща междублокови пространства с обща площ от 5 675,00 кв.м.


Новите зелени площи ще допринесат за подобряване на микроклимата и средата ще стане благоприятна за отдих и почивка.
Увеличават се засенчените места, като се търси балансирането на откритите със закрити пространства и намаляване на температурните въздействия върху средата. Изградените детски площадки за различните възрастови групи и фитнес площадки на открито допълнително ще допринесат за подобряване облика на района.
Предвидените дейности ще допринесат и за интегрирането на групите в неравностойно положение, посредством създаване на достъпна архитектурна среда.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като строителните дейности се предвижда да стартират в началото на месец септември 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!