Общините от Северния централен район за планиране първи избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Процедурните правила за избор на представителите н аобщините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области на СЦРР – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в РСР и техните легитимни заместници. Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните  на НСИ към 31.12.2019 г.

За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов – председател на Великотърновския общински съвет, ИвелинаГецова – кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.

Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за планиране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

„Общините от Северен централен район са първите в страната, които избраха своите представители в  бъдещия Регионалния съвет за развитие. Това е първата, но много важна стъпка към реализация на приоритетните политики в новия програмен период, в който сътрудничеството между общините и партньори от други сектори ще е от изключително значение.

Общините понесохме тежестта на извънредното положение заради епидемията от COVID-19, но показвахме, че с обединение сме способни да се справим. Апелирах към колегите да продължаваме да работим по този екипен начин – това ще е основополагащо както за възстановяването от коронакризата, така и за планирането на новите приоритети, проекти за реализацията им и изпълнението“, обърна се към делегатите кметът на Велико Търновои председател на НСОРБ Даниел Панов.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!