октомври 3, 2023

Автобусни превозвачи и туроператори ще могат да получат финансова подкрепа заради COVID-19

0

Средствата ще са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и ще се предоставят чрез министерствата на транспорта и туризма

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 са отворени две процедури, чрез които малки и средни фирми от сферата на транспорта и туризма ще бъдат подпомогнати за справяне с икономическите последствия причинени от коронавируса.

Първата процедура е с название „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“. Конкретен бенефициент по нея е транспортното министерство, което трябва да подаде проектното си предложение до 13 ноември 2020 г.

Индикативният бюджет по процедурата е 30 000 000 лева, като целта е да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Допустими за финансиране ще са дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив.

Втората процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ има за цел осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият бюджет по тази процедура е възлиза на 10 000 000 лева, като конкретен бенефициент по нея е Министерството на туризма, което следва да кандидатства в срок до 15 ноември 2020 г. По процедурата ще бъдат подпомогнати микро, малки и средни туроператорски фирми, регистрирани по Закона за туризма, за дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19.

Информация за двете процедури е публикувана на сайта на ОПИК: www.opic.bg, на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *