Проведоха среща в Областна управа заради нарастващия брой заразени с коноравирус учители в страната

????????????????????????????????????

Областният управител проф. д-р Любомира Попова, директорът на РЗИ-Велико Търново д-р  Евгения Недева и началникът на РУО – велико Търново Розалия Личева проведоха работна среща, на която бяха обсъдени нови мерки и засилен контрол по изпълнението на досегашните. Срещата бе продиктувана от  нарастващия брой на заразени с COVID-19 учители в други области в страната.  По време на разговорите те обсъдиха и препоръките на Министерството на здравеопазването по отношение определяне на контактни лица в учебни заведения и указания за носенето на защитна маска за лице. Прилаганите противоепидемични мерки в учебните заведения следва да са съобразени със заложените в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на C0VID-19 мерки по отношение карантиниране на контактни лица.
Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
1. При потвърден случай на COVID-19 при ученик, под карантина се поставят:
–  Учениците от същата паралелка, които са били в контакт със заразеното лице до 2 дни преди появата на клиничните му оплаквания или до 2 дни преди вземането на негова проба за PCR изследването, потвърдило заболяването.
– Ученици, които не отговарят на поставените условия, не се поставят под задължителна карантина.
– Класният ръководител, ако заразеният ученик е в начален етап на основно образование.
– Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
– Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
2. При потвърден случай на COVID-19 при учител, под карантина се поставят:
– Учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен ръководител.
– Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
– Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
На територията на областта няма болни учители и ученици. Под карантина за 14 дни са поставени двама учители, двама ученици и едно дете от детска градина от Велико Търново. Всички те са здрави, с отрицателен тест, но са били контактни с болни, което налага поставянето им под изолация.

Повече подробности за мерките, може да откриете на този линк:

https://www.rzi-vt.bg/kartinki/2020/sinhr_podhod.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!