октомври 3, 2023

НАП – Велико Търново напомня, че до 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

0

 

Предприятията и самоосигуряващите се лица от област В. Търново, които са изплатили доходи на физически лица/извън тези по трудов договор/ и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г. Тази година 31.10 е в събота, затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 2 ноември.

До момента за третото тримесечие в НАП В. Търново са приети и въведени 1921декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. 1585 от тях са подадени по интернет с електронен подпис, 299 са подадените декларации с ПИК /персонален идентификационен код/, а 37 – на хартиен носител.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан върху доходи, изплатени през третото тримесечие на 2020 г., също се декларира в срок до 2 ноември 2020 г.  Формулярът се подава и от физическите лица, придобили дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът, съответно, е 2 ноември 2020 г.

Декларация за дължими данъци се подава в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица /например, върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други/, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица /в случаите, когато данъкът е дължим/ и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bgили на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по тарифа на съответния оператор/.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *