193 години от рождението на възрожденския будител Петко Рачов Славейков

Доц. Светла Атанасова от РИМ-Велико Търново 

 На 17 ноември 2020 г. се навършват 193 години от рождението на възрожденския будител Петко Рачов Славейков. Петко Славейков е радетел за запазването на българския фолклор, традиции и исторически паметници. Той става инициатор на първата етнографска изложба в Цариград, организирана от Българското благотворително дружество „Просвещение” , открита на 29 април 1873 г.
По повод изложбата в  книжка 10 на списание „Читалище”, от 1874 г. Славейков пише:

„От главните средства за изучаване на отечеството ни, за чистонародното образование могат да послужат изложбите и музеите.

Изложбите са места, дето има сбрани и наредени много сбирки от всякакви произведения и паметници, които са показват на публиката. Народната изложба ще бъде най-сгодно да стане в Цариград. Предметите, които да обеме, са:

  1. I. Костюмите по разните краюве на пространното ни отечество, особено селските на жените, на мъжете и на момците. Те трябва да бъдат придружени от фотографически портрети.
  2. II. Всички украшения, каквото забрадки, реснички, косоплитки, калпаци и пр.

III. Всички покъщнини, съдове, трапези, сечива и други вещи в дома.

  1. IV. Всички предмети, които имат отношение на някои народни обичаи и обряди.
  2. V. Всички земеделски сечива, образци на къщя, колибки, плевници, кошари, воденици, тепавици и други таквиз.
  3. VI. Всякакви индустриални произведения.

Такваз, каквато предлагаме да бъде, българската народна изложба може да стане едно постоянно и постепенно подобрявано учреждение. Тя може да заеме вид на народен музей.”

Снимките са от гостуващата в музей „Възраждане и Учредително събрание” през 2012 г. изложба „Да видят всички по света, че българский народ живее…” на Националния литературен музей и къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови”, София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!