Община В. Търново: „Бъдещият Експозиционен център на терена на Старото военно училище ще се самоиздържа!“

 

За 11 години кметството ще плати кредит от близо 975 000 лв.

 

В три основни направления ще се генерират приходи от изграждането на Експозиционния център на терена на Старото военно училище във Велико Търново. Това става ясно от разчетите на местната администрация, които представи пред няколко постоянни комисии Мариела Цонева – Директор на дирекция „Програми и проекти“ към местната администрация в старата столица.

Както „Болярски новини“ пръв информира, проектът ще бъде подложен на дискусия на 17 декември, когато е последната за година сесия на местния парламент. Дебатите вече преминаха в постоянните комисии, а съветниците ще трябва да се произнесат по предложението на кмета инж. Даниел Панов общината да кандидатства за проектиране, изграждане и обзавеждане на центъра с проект от почти 10 млн. лв. От тази сума собствения принос ще е 91 600 лв. с ДДС, безвъзмездната финансова помощ ще е около 7 млн. лв., а 2,8 млн. лв. ще са кредит от Регионалния фонд за градско развитие АД.

Ако общината реализира проекта, приходите от него ще са от отдаване под наем на площи и зали за културни цели и за провеждане на събития от културния календар. Освен това площи ще се отдават за търговски обекти – места за хранене, книжарница, кафене и т.н., както и за бизнес услуги – споделени офис пространства, ателиета, офиси на туристически агенции и др. Ще има приходи и от платен паркинг, които са планирани в две хипотези. Ако проектът касае само експозиционния център, паркинг местата ще са 30, а когато бъде реализиран целия проект, съответно местата ще са с 90 допълнителни, които ще са разположени на две подземни парконива.

От местната администрация са разчели и оперативните разходите, които ще се правят при експлоатацията на новата инфраструктура. Те са свързани с материали, консумативи, режийни, както и за персонал.

В крайна сметка, ако се реализира само сценарият с Експозиционния център, през 2033 година ще е 335 835 лв., а прогнозния оперативен резултат при реализирането на целия проект, след 13 години, ще е 677 595 лв. Според разчетите и при двата сценария приходите са значително по-големи от разходите и ще осигурят безпроблемната издръжка на центъра, без да е нужно дофинансиране. Уверенията са, че проектът е финансово устойчив, като собствените финансови средства на общината ще са свързани с обслужването на кредита от ФГР Север. В периода 2025 – 2030 г. тези средства ще са в размер на от 47,6 хил. лв. до 8,3 хил. лв. от размера на дължимите годишни вноски по кредита. След 2031 г. нетният паричен поток от оперативната дейност ще е достатъчен, както за покриване на оперативните разходи, така и за осигуряване на финансирането от ФРГ Север.

Общият прогнозен размер на собствени средства, които община Велико Търново ще трябва да насочи за плащане по кредита е близо 975 000 лв. за 11 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!