Великотърновският университет беше онлайн домакин на поредна престижна научна проява

Великотърновският университет организира онлайн Международна научно-практическа конференция на тема „Овластяване на практикуващите в социалната сфера – предизвикателства и възможности“. Във форума участие взеха общо петдесет и шест учени и лектори, които представиха осем университета от България, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словения и Испания.
По време на конференцията бяха представени различни подходи, опит, практики и стратегии в помощ на работещите в социалната сфера. Споделиха се резултати от научни изследвания в областта на социалната работа, както и бяха обменени знания между учени и практикуващи в социалната сфера. Събитието даде възможност за ценни контакти, полезни идеи и актуална информация.
Главната задача пред научното мероприятие е събиране на гледни точки за последиците за работещите в социалната сфера в малките населени места от претоварването, липсата на ресурси, липсата на подкрепа и възможности за супервизия, допълнително обучение или кариерно развитие. В подкрепа на това бяха обсъдени ефективни подходи и добри практики за създаване на мрежи за професионална или общностна подкрепа, както и техники за справяне с професионалните рискове.
Събитието, организирано от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ към Стопанския факултет на ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“, е част от проект EPSWRA -„Овластяване на практикуващите в социалната сфера в малките населени места“, финансиран от ЕК по програма „Еразъм+. Ръководител на проекта е доц. д-р Соня Будева.
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, “ width=“18″ height=“18″ />

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!