октомври 3, 2023

Велико Търново опазва 5000 произведения на изкуството с обновяване на Художествена галерия „Борис Денев“

0

DCIM100MEDIADJI_0314.JPG

 

 

Условията за опазването, съхранението и популяризирането на близо 5000 произведения на изкуството във Велико Търново ще се подобрят чрез реализирането на проект за обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Художествена галерия „Борис Денев“. Културното средище ще бъде превърнато в съвременен арт-център, а инвестицията е размер на около 750 000 евро.

Финансирането е европейско и е осигурено по проект на Община Велико Търново, одобрен по програма „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020.

В галерията стартира прилагането на комплекс от мерки за енергийна ефективност, които имат за цел да създадат оптимална среда и микроклимат за съхранението и експонирането на художествените произведения, разположени в залите и помещенията. Ремонтът ще подчертае и запази изцяло и в детайли архитектурния облик и идентичност на сградата. Срокът за изпълнение е 180 дни, а строителната площадка вече е открита.

Като собственик на сградата, Община Велико Търново разработва и набелязва най-подходящите съобразно конкретните условия проектни дейности за опазването на сградата и съхранението на богатия културен фонд в дългогодишен хоризонт. Това е потвърдено и в процеса на одобрение и оценка на работния проект от Управляващия орган и Съвместния секретариат на оперативната програма.

Дейностите предвиждат монтиране на нова дограма от най-висок клас, при запазване на формата, размерите на рамките на прозорците, на специфичния растер и на цвета, на мраморните елементи около тях. Вътрешните стени ще бъдат топлоизолирани, а тези с мраморна облицовка ще бъдат запазени също в автентичния им вид. Ще бъдат подменени всички отоплителни тела, предвидено е монтиране на съвременна система за осигуряване на равномерно отопление и климатизация на помещенията.

Ремонтът ще обхване и пропадналите настилки в пространството около Художествената галерия.

Експертни мнения в рамките на дискусия за ремонтните дейности изказаха архитектите Драгомир Йосифов, Юрий Любомирски, Николай Малаков и Милен Маирнов.

Проектът за ХГ „Борис Денев“ започва своя ход още през 2018-а година, откогато е ѝ на разположение на обществеността, надлежно е обявяван по изискванията за публичност, текущият му ход е представян на Общинския съвет  с всеки тримесечен отчет на изпълнението на европейските проекти и е приеман без нито една забележка. Сградата е сред емблемите на Велико Търново, макар да не е паметник на културата и опазването ѝ чрез проекта е много важно“, коментира общинският съветник арх. Драгомир Йосифов, който е сред утвърдените експерти в областта на опазването на културното наследство във Велико Търново и в България.

Председателят на Регионалната колегия на Камарата на архитектите арх. Юрий Любомирски обясни, че предлаганите промени засягат основно интериорния дизайн и предвиждат реализация на комплекс от мерки и системи за постигането на оптимален микролимат, при абсолютно запазване на външния вид и архитектурния облик на сградата. Арх. Любомирски е автор на идейния проект за енергийната ефективност на сградата.

Главният архитект на Община Велико Търново Николай Малаков акцентира върху засиления контрол от страна на администрацията върху всички детайли по проектирането и в целия етап на изпълнение.

„Изцяло спазени са процедурите по отношение на Закона за културното наследство – Художествената галерия „Борис Денев“ е един от възловите обекти на Велико Търново като културен пейзаж“, изказа мнение арх. Милен Маринов, регионален инспектор на Министерството на културата. Той обясни, че още преди години всички забележки, свързани с настоящето състояние на сградата, са били констатирани при негова проверка с надлежен протокол. „Община Велико Търново предприе действия, а проектът ще допринесе за пълноценното използване на галерията и дейността ѝ като културна институция“, завърши арх. Маринов.

Емблематичната сграда, намираща се в местността „Боруна“, ще бъде включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния. Ще бъдат организирани и популяризирани съвместни инициативи – изложби, арт-прояви и събития, които ще бъдат обединени в специален календар. Заложено е създаването на нов туристически продукт с тематични маршрути за посетителите от двете страни на р. Дунав и в Централна България, включително пет общи туристически услуги. Изработен ще бъде нов каталог на нематериалното културно наследство.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *