Кметът на Елена отново ще ръководи българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев бе избран отново за ръководител на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа. Негов заместник ще бъде кметът на община Каварна, г-жа Елена Балтаджиева. И двамата бяха избрани с пълно мнозинство от състава на делегацията при проведеното онлайн гласуване на 16 декември. Мандатът на избраното ръководство е пет години – 2021-2026 г. На онлайн заседанието титулярните представители на делегацията бяха разпределени в трите основни комисии на Конгреса: по наблюдение, по управление и по актуални въпроси. Обновителната сесия на Конгреса, която е първата възможност за участие на новата делегация в работата на Конгреса, e планирана за март 2021 г.
Кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г. бяха одобрени с Решение на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. Българската делегация продължава да бъде представлявана от 12 делегати, 6-ма представители и 6-ма заместник-представители в състава на Камарата на местните власти към Конгреса. Одобрените кандидатури бяха предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. За представители на делегацията са определени кметовете на общините Сатовча, Казанлък, Елена, Каварна, Пловдив и Русе. Заместник-представители са кметовете на общините Долни Чифлик, Венец, Панагюрище, Нова Загора, Созопол и Мирково. Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с ревизираната Харта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и с Правила и процедури на Конгреса.
На онлайн конференция на Конгреса, организирана на 7 декември, кметът на Елена и ръководител на делегацията ни в Конгреса на местните и регионални власти участва в дебат за ,,Ролята на местните и регионални власти – в отговор на кризата“.
,,Днес, всички се надяваме, че ваксината ще върне живота ни към „нова“, но по-позната реалност. В същото време последствията са сериозни и повечето от нас сега се справят с втората вълна на положителни случаи. За нас, местните власти, пандемията има два важни аспекта: въздействието върху местните финанси и значението на координираните усилия.“ Инж. Млъзев е споделил още, че усилията на местните власти и общности за икономическо и социално възстановяване следва да бъдат подкрепени от централните власти.
Възлагането на допълнителни отговорности без ресурсно осигуряване крие риск за предоставянето на услуги и за процесите на децентрализация като цяло. Налични са множество инструменти в сферата на финансите и данъчната политика, които могат да се адаптират и приложат в тази връзка. Освен ресурси, важно е местните власти да имат необходимото ниво на автономия за вземане на решения по места и гъвкавост в прилагане на мерките, наложени на национално ниво.
Той е изтъкнал още, че ,,В перспектива кризата е и възможност за подобряване на местните услуги и за насърчаване на местното развитие в дългосрочен план. За да направим това, трябва да разберем по-добре въздействието на COVID на местно ниво и да идентифицираме успешните регионални практики“.
1 споделяне
Харесване

Коментар
Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!