144 договори по обществени поръчки за 1,6 млн. лв. е възложило търновското кметство за изминалата година

 

Почти 1,6 млн. лв. е общата стойност на сключените от община Велико Търново договори на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки за последната година. От ноември 2019 г. до сега кметството е сключило 144 договори.

Това стана ясно по време на заседанието на местния парламент в отговор на питането на общинския съветник от „Демократична България“ Елена Чамуркова. Кметът на старата столица инж. Даниел Панов бе категоричен, че единственият критерий, който се прилага от възложителя при сключване на договорите е максималната стойност като праг без ДДС, в зависимост от вида дейности – строителство, доставка, или услуга.

При сключване на договори с различни контрагенти, компетентни лица от кметството извършват проучване на функциониращите в областта фирми, които имат съответните ресурси, възможности, лицензи, препоръки и референции за качеството на изпълнение.

Ето част от договорите:

За организиране и провеждане на регионалния конкурс за красота „Мис Търновград“ 2019 г. общината е платила 1 500 лв. на Софийското дружество „Мега Талант Груп“ за пет работни дни. 15 200 лв. пък е струвало участието на Влади Ампов – Графа в Новогодишната програма срещу 2020 г. , а Лазерното шоу в същата празнична вечер е на цена малко над 4 000 лв. Малко над 6 600 лв. струва поддръжката и обслужването на общински автомобили за дву годишен период, а за абонамент за вестници и периодични списания общината плаща на „Български пощи“  ЕАД почти 27 000 лв. годишно. 15 000 лв. пък са платени на местното дружество „Визарх –НГ“ ООД за Изработване на проекти за частично изменение на Общ устройствен план, подробен устройствен план и т.н. в землището на с. Леденик. Бургаската фирма „Реднстрой“ ЕООД е получила 46 548 лв. за необходими довършителни дейности на незавършената детска градина „Шареният замък“ за 60 работни дни. 29 000 лв. струва разработването на единна информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения и системи за администриране, каквото и да означава това. Сумата е платена на „Даниел Стандарт“ ЕООД Велико Търново. Почти толкова е платено и на софийско дружество за извозване и обезвреждане на кухненски отпадъци към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и един от социалните центрове. Други 20 000 лв. са усвоени за ползване и обслужване на мобилни химически тоалетни и мивки. 5 000 лв. струва рекламата във връзка с участието на общината и кмета в 15-та световна среща на българските медии в Тирана, а около 10 000 – доставката на храна за кучета за общинския приют. 18 600 лв. са изплатени на фирма „ХИТ ООД“ за изготвяне на работен проект: „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление „ в кварталите Пишмана, Триъгълника, Зона В и Картала. За изработването на знамена за нуждите на общината са платени 25 000 лв. на „БЕНДИДА -66“ ЕООД, гр. Първомайци, а почти 10 000 лв. е получила софийска фирма за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси на база време – електронни винетки за нуждите на ОП „Зелени системи“. 15 000 лв. струва поддръжката на поливните системи, а малко над 8 800 лв. – доставката и монтажа на система за контрол на достъп и работно време в общината. 2 500 лв. са платени на варненска фирма за Създаване на регламент и регулация за Официален календар на културни събития. За 9 календарни дни софийското дружество „Тренинг ММ“ е получило 15 500 лв. за организиране и провеждане на обучение и супервизия на персонала на Кризисен център „Търновград“, а 50 000 лв. са платени на ЕТ „Пролет – Йордан Йорданов“ за извършване на дейности по обезопасяване на сгради.  Софийска фирма е получила 30 000 лв. за годишен контрол на детските площадки на открито в общината, а 8 000 лв. са платени на сдружението с нестопанска цел „Дупини“ за провеждането на международен симпозиум по изкуство в Габровци. 15 000 лв. струва организирането и провеждането на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели“. Логистичната организация на фестивала „Сцена на вековете“ струва малко над 11 500 лв. , а абонаментната поддръжка на асансьорните уредби в общината е на стойност 13 000 лв. „Информационно обслужване“ АД, клон Велико Търново е редовен клиент на общината, понеже е получило 7 800 лв. за продукт „Щастливо детство“ в детските градини, както и 3000 лв. за предоставяне и поддръжка на ИС „Е-архив – електронни папки на партидите по ЗМДТ“ за нуждите на дирекция „Местни данъци и такси“. 16 600 лв. са платени на „Алекс ОК“ ЕООД за издаване на абонаментни карти на ветерани, военноинвалиди и държавни служители, а рок феста в Миндя е субсидиран с 6 000 лв., а 8 250 лв. са изплатени на „БИЛДПЛАН-08“ В. Търново за упражняване на авторски надзор за обект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци“ в Шереметя. 20 000 лв. струва изготвянето на Кадастрална карта и кадастрални регистри, а 50 000 лв. – допълнителните СМР в СУ „Ем. Станев“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!