Почина академик Иван Радев – един от знаковите преподаватели във ВТУ

Велико Търново и цялата академична общност в страната се разделя с академик Иван Радев –  един от знаковите преподаватели във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Преподавателят по възрожденска литература си отиде на 77-годишна възраст.

Иван Радев е роден на 26 февруари 1943 година в Гороцвет, Разградско. Завършва Българска филология през 1968 година. Защитава докторска дисертация на тема „Боян Пенев и проблемите на българската възрожденска литература“ (1973). Доктор на филологическите науки с дисертационен труд на тема „Българската възрожденска литература до 40-те години на 19 в. (За връзката етическо-естетическо)“ (1990).

Асистент (1973), гл. асистент (1975), доцент (1977) и професор (1992) в катедра „Българска литература“ при Великотърновския университет. Ръководител на катедра „Българска литература“ (1981-2006). Декан на Филологическия факултет (1983-1985) и зам.-ректор на Великотърновския университет (1989-1990).

Директор на Университетско издателство – В. Търново (1992-1999). Академик на Българската академия на науките (2003).

Член на Съюза на българските писатели (1985). Член на редколегиите на библиотечната поредица „Нова българска библиотека“ (В. Търново), сп. „Родна реч“ (1989-1990), „Трудове на Великотърновския университет“ (1982-1983, 1987), алманах „Янтра“ (1980-1989), в. „Литературен вестник“ (1990-1991), сп. „Език и литература“ и сп. „Архив за поселищни проучвания“ (ВТУ).

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ – II степен (1986), на Славейковата награда (1998), на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“ (2001), на Годишната награда на СБП за литературна история (2007), Почетен гражданин е на гр. Велико Търново (2004), доктор хонорис кауза на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (2006).

Академик Радев беше вдъхновение за стотици, дори хиляди възпитаници на ВТУ, сред които и екипа на „Болярски новини“. Светъл да е пътят му съм звездния университет!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!