190,7 млн. лева безвъзмездна помощ от ЕС е получила област Велико Търново за последните шест години

190,7 млн. лева  безвъзмездна финансова помощ от ЕС по различните оперативни програми е получила област Велико Търново през програмния период 2014-2020 година. Общата стойност на договорите, които са 883 на брой, е 242 806 102 лв., те са сключени със 706 бенефициенти. Това съобщиха днес от Областния информационен център във Велико Търново. Експертите Светослав Стефанов, Йоанна Дичева и управителят на Центъра Светла Стефанова отчетоха дейността на ОИЦ и посочиха акцентите от изтичащия програмен период.

По изпълнение на програмите, финансирани по ЕСИФ, област Велико Търново е на второ място след Русе в Северен централен район.

В региона първенец е община Велико Търново, в която са сключени 365 договора с 359 бенефициенти на обща стойност  37 304 699 лв., от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 31 355 243 лв. На последно място е община Златарица с шест сключени договора и стойност на БФП 67 028 лева.

Данните са от ИСУН 2020 към 18 декември 2020 г., за основните 9 оперативни програми и ПРСР (за мерките по чл. 9б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, посочиха от Областния информационен център.

Шест договора са сключени по ОП „Околна среда”, като един от най-мащабните проекти е «Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени». Отличник по ОП «Региони в растеж» е община Велико Търново с 46,8 на сто изпълнение, а показателен е проектът за  изграждане на комплекс от социални услуги за деца.

Най-много договори – 563, са сключени по ОП «Иновации и конкуретноспособност». 516 микро и средни предприятия от областта  са кандидатствали и са били одобрени да получат безвъзмездна финансова помощ в размер на почти 4,5 млн. лева за преодоляване на последствията от ковид кризата.   Най-често исканията са били за оборотни средства, за покриване на текущи разходи и др.

Седем договора са били сключени в областта по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж», а пример за успешен проект е «Да успеем всички заедно» с бенефициент Община Свищов.

По ОП «Развитие на човешките ресурси» в областта са влезли  25 244 405 лв. безвъзмездна помощ от Европейския съюз по 131 договора. Тук е първенец е община Велико Търново, а показателен е проектът  «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания».

Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново», с бенефициент Община Велико Търново, е пример за добро изпълнение по ОП «Добро управление».

По ОП «Програма за морско дело и рибарство» са били сключени 15 договора, като един от най-атрактивните е този за изграждане на пълносистемна ферма за отглеждане на скариди в Свищов.

С проекта «Изграждане на цех за преработка на орехи и орехови ядки и склад за временно съхранение на орехи в с. Долна Липница» , община Павликени е първенец по усвояване на средства по ОП «Програма за селските райони».

Предоставянето на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г. е посочен за добър пример на разработка, по която са получени средства от ЕС, а бенефициент е Община Елена.

ОИЦ – Велико Търново ще продължи през 2021 година да провежда информационни събития, консултации – на място в офиса, по телефон и имейл и ще извършва контролни проверки на процедури на Местни инициативни групи от областта. От 2021 г., във връзка с разширените функции на Центъра негови експерти ще се включат като членове в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

Близо 29 млрд. евро е общият размер на средствата, предвидени за България през новия програмен период 2021-2027 г по оперативните програми, съобщиха от ОИЦ.

По Програмата за развитие на регионите водещи  ще бъдат новият Интегриран регионален подход (ИТП) и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции.

(ИТП) предвижда ефективно и териториално разпределение на инвестициите, според нуждите и спецификите на съответния район и в интерес на местните общности, с комбинирането на различни източници на финансиране, за оптимално постигане на целите на местно ниво и решаване на специфични местни проблеми.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!