Висока активност на общественото обсъждане на бюджета на община Елена

Въпреки усложнената обстановка, над 60 граждани дойдоха на общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Елена за тази година. Присъстваха също общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на институции в общината. Публичната дискусия се проведе в салона на градското читалище при строго спазване на противоепидемичните мерки.
„Заради условията, при които ще работим през настоящата година се налага да бъдем по-консервативни и да не си позволяваме да харчим повече от очакваните приходи. Една от целите при разработването на проектобюджета е адекватен отговор на кризата чрез провеждане на разумна и балансирана политика“, подчерта кметът инж. Дилян Млъзев, който представи основните параметри на бюджетната рамка.
С 2 511 278 лв. повече ще разполага общината в сравнение с 2020 г., като общият размер на бюджета за тази година е 16 339 009 лв. Приходите за финансиране на държавните дейности нарастват с 28%. Заради по-големия размер на държавните приходи намалява дофинансирането с местни приходи. За първи път, от пет години насам, има увеличение на общата изравнителна субсидия и то е със 76 000 лв. Повече са парите, с над 57 000 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, като субсидията от централния бюджет за балканската община е 580 400 лв. Целевите средства за капиталови разходи са 1 570 600 лв. Те също са увеличени – със 136 000 лв. спрямо миналата година. От данъчни и неданъчни приходи е предвидено в общинската хазна да влязат 1 876 254 лв., които са по-малко от предходната година.
Най-голямото разходно перо – 34% от бюджетните средства и тази година е образованието в общината. Заложените пари за календара на честванията и културните събития – 55 800 лв. и за спортно-туристическия календар – 16 200 лв. са с близо 7000 лв. по-малко, по обясними причини. Включени са най-вече утвърдени в годините, популярни и реализирани с успех събития, както и прояви, предизвикали интерес и вълнение сред спортуващите граждани.
Рамката на инвестиционната програма на общината е в размер на 5 807 004 лв. Тя е обезпечена със субсидията за капиталови разходи от централния бюджет, с 2 232 659 лв. от ЕС за проекти и с остатък над 1 911 000 лв. от предходни години.
И през тази година потребностите надхвърлят възможностите на общинския бюджет. Повечето предложения от граждани по време на общественото обсъждане са свързани с инфраструктурни проблеми, като най-трудно и скъпо се очертава водоснабдяването на малки населени места – Петковци и Попрусевци, Донковци, Новачкини, Костел, за някои от които хората са готови да помогнат с труд и средства.
Окончателният проект за бюджета на общината ще бъде обсъден и предложен за одобрение на сесията на Общинския съвет на 11 февруари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!