Иновативна социална услуга за възрастни хора ще се реализира в Свищов

0

bty

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОП РЧР на 24 февруари 2021 г. бе одобрено проектно предложение на община Свищов „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Нова дългосрочна грижа за възрастните и  хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С одобрения проект ще се създаде иновативна социална услуга от резидентен тип: Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 места и персонал  14 човека. Основната цел на Проекта е превенция на институционализация на възрастните хора в невъзможност за самообслужване чрез подкрепа и предоставяне на социална услуга, която да осигури  възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална  и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Социалната услуга ще се предоставя в сграда, общинска собственост на ул.„ Княз Борис Първи“ № 36. Сградата е ремонтирана, реконструирана, оборудвана и обзаведена по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Кандидат-потребители на социалната услуга ще са възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради старост, хронични заболявания или увреждане.

Персоналът ще е в състав:

  • специалисти необходими за функциониране на услугата: управител, социален работник, медицински сестри – 4, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор;
  • персонал, пряко ангажирани с обслужването на потребители: санитари – 5, хигиенист -1, работник поддръжка -1

Основни дейности по проекта са:

  1. Предварителна организация и подготовка – определяне на кандидат-потребителите, подбор и наемане на персонал и разработване на вътрешни правила за дейността на социалната услуга;
  2. Обучение на персонала в създадената услуга – ЦГВХНС – начално и надграждащо, осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите;
  3. Създаване и предоставяне на услуги в Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
  4. bty

Стойност на проекта: 271 000,00 лева.

Продължителност – 14 месеца / предоставяне на услугата – 12 месеца/.

След приключване на проектните дейности услугата ще продължи да се финансира от държавата.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *