Бюджетът на Община Павликени за 2021 г. беше приет с пълно мнозинство в Общинския съвет

 

 

С пълно мнозинство Общинският съвет в Павликени прие проекта за бюджет за 2021 г. Съветниците единодушно подкрепиха предложението на кмета за годишен бюджетът в размер на 30 545 219 лева.

„Винаги разискванията по този проектобюджет са били в духа на общото ни желание Павликени да върви напред. Днес заставам пред Вас убеден, че предлагам балансиран бюджет, който ще ни позволи усилени инвестиции, като в същото време ни предпазва пред несигурността на настоящата глобална криза. Той гарантира за всички нас стабилност и предвидимост“, каза по време на разискванията кмета инж. Емануил Манолов.

Проектът на „Бюджет 2021” е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи. През настоящата година са осигурени с 1 060956 лв. повече за образование, със 121 064 лв. повече за здравеопазване, с 616 351 лв. повече за социални дейности и с 69 682 лв. повече за култура.

Между публикувания за обществено обсъждане и внесения за разглеждане от комисиите на Общинския съвет проект на бюджет за 2021 г. има известни разлики. Увеличени са планираните средствата по Общинската програмата „Граждански инициативи“. По предложение на началника на Районно управление на МВР – Павликени ще бъдат закупени 4 броя компютърни конфигурации за районните полицейски инспектори.

Инвестиционната програма през 2021 г. е за 16 974 004лева.

През настоящата година ще завършат дейностите по няколко големи проекта на Общината, включени в капиталовата програма. Сред тях са подмяната на тласкателните водопроводи от помпената станция на с. Росица до напорния водопровод на с. Вишовград, съвместният проект с румънската община Кълъраш за управление на извънредни ситуации, вторият етап от рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Павликени, техническата и биологична рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци, както и мащабният ремонт в сградата на НЧ „Братство-1884“.

Предстои да започне реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в град Бяла черква (2,4 млн. лв.) и с. Караисен (4,2 млн. лв.) по европейски проект.

През тази година в сградата на покрития плувен басейн ще започне въвеждането на енергоспестяващи мерки.

Общината планира още реконструкция на „Младежки парк“ в град Павликени, както и на обществени зелени площи в селата Стамболово, Дъскот и Михалци.

Започват дейностите по двата проекта, за които Община Павликени получи средства с постановление на Министерски съвет. Те са за основен ремонт на общински път Бяла черква – Росица и за ремонт на девет улици в Павликени и една в Бяла черква.

Сериозни инвестиции са предвидени и в образователната инфраструктура. Предвижда се основен ремонт на общежитията на ПГАТ „Цанко Церковски“ на стойност 373 хил. лв., в двора на ДГ „Слънце“ предстои изграждането на нови детски площадки, а в ОУ „Филип Тотю“ с. Върбовка ще бъде монтиран дублиращ котел към отоплителната инсталация.

Училищата в общината ще придобият и модерно оборудване. СУ „Бачо Киро“ ще закупи комплект за практическа и експериментална дейност в областта на роботиката и програмирането, както и интерактивни дисплеи, компютърни модули и лаптопи. Машина с цифрово програмно устройство пък ще придобие професионалната гимназия. За там са предвидени и нова интерактивна дъска, дигитален микроскоп, влагомерна везна, инкубатор микроскоп, електронен млекоанализатор и лабораторна муфелна пещ. Чрез новото оборудване ще бъде подпомогната дуалната форма на обучение в гимназията. Училището ще получи и диагностичен софтуер за работа с двигатели. Нов софтуер ще има и за СУ „Бачо Киро“.

Зад магазин „Абсолют +“ се планира изграждането на паркинг и спортна площадка. За нуждите на ОП „БКД“ се планира закупуването на двубандажен вибрационен валяк.

Със собствени средства Общината започва изграждането на приют за безстопанствени животни. Очаква се, че приютът ще влезе в експлоатация през последното тримесечие на годината, затова е предвидена издръжка за обезпечаване на първоначални разходи за заплати и осигурителни вноски на персонала и издръжка на дейността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!